TBMM Görev ve Yetkileri 2021

TBMM Görev ve Yetkileri 2021

TBMM Görev ve Yetkileri 2021

TBMM Görev ve Yetkillerii güncel haliyle maddeler halinde sizlerle. 2021 TBMM Görev ve Yetkilerini en güncel haliyle sizler için özenle derledik. Bilindiği üzere, yasama konusu her sene 2-3 sorunun geldiği önemli bir konudur. Bu sebeple, TBMM'nin görevleri ve yetkilerini bilmek önem arz etmektedir. KPSS Vatandaşlık TBMM Görev ve Yetkileri şöyledir:

TBMM Görev ve Yetkileri

 • Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

 • Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları Yüce Divana sevk etmek

 • Kanun koymak, kaldırmak veya değiştirmek

 • Genel ve özel af ilanına karar vermek

 • Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçmek (2017 anayasa değişikliği)

 • Seçim kanunlarını hazırlamak

 • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

 • Savaşa ve barışa karar vermek

 • Para basılmasına karar vermek

 • TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

 • Kamu başdenetçisini seçmek

 • Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmasına karar vermek

 • Kalkınma planlarını onaylamak

 • TBMM başkanını seçmek

 • Olağanüstü hal ve seferberlik durumlarını onaylamak, kaldırmak ve uzatmak

 • Yabancı ülkelere asker göndermek veya yabancı askerlerin ülkede kalmasına izin vermek

 • Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek

 • Erken seçime ve koşullar gerçekleşirse ara seçime karar vermek

 • Seçimlerin savaş sebebiyle 1 yıl ertelenmesine karar vermek


TBMM Görev ve Yetkileri testini çözmek için tıklayınız.


Yorum Yaz