TBMM Nitelikli Çoğunluk ve Karar Sayıları

TBMM Nitelikli Çoğunluk ve Karar Sayıları Nedir?

TBMM Nitelikli Çoğunluk ve Karar Sayıları

TBMM Nitelikli Çoğunluk ve Karar Sayıları 2019 2020 KPSS Vatandaşlık için derlediğimiz 2020 TBMM Nitelikli Çoğunluk ve Karar Sayıları en güncel ve doğru çoğunluk sayıları şu şekildedir.

TBMM Nitelikli Çoğunluk Sayıları

✦ Milletvekili sayımız 600'dür.

✦ TBMM’nin toplantı yeter sayısı 1/3’tür. - 200 Milletvekili

✦ TBMM’nin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. TBMM üye tam sayısının 1/4’ünün bir fazlasından az olamaz. (Basit Çoğunluk) - 151 Milletvekili

✦ TBMM 1/5’inin isteği ile TBMM Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılması - 120 Milletvekili

✦ TBMM’nin salt çoğunluğu - 301 Milletvekili

✦ TBMM’nin genel ve özel af ilan kararı TBMM üye tam sayısının 3/5’idir. - 360 Milletvekili

✦ Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların yüce divana sevki için TBMM üye tam sayısının 2/3’nün çoğunluğunun gizli oyu gerekir. - 400 Milletvekili

TBMM Nitelikli Çoğunluk Durumları

✦ Anayasanın değiştirilmesi - TBMM üye tam sayısının 3/5’i veya 2/3’ü

✦ Genel ve özel af ilanı - TBMM üye tam sayısının 3/5’i

✦ Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların yüce divana sevki - TBMM üye tam sayısının 2/3’ü (2017 Değişikliği)

✦ Meclis Başkanı seçimi - İlk iki turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, üçüncü turda TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu

✦ Kamu başdenetçisinin seçimi - İlk iki turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, üçüncü turda TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu

✦ Anayasa Mahkemesine üye seçimi - İlk turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, ikinci turda TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu

✦ Milletvekilinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi - TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu

2020 TBMM Nitelikli Çoğunluk ve Karar Sayıları ve Nitelikli Çoğunluk Durumları.


Yorum Yaz