T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14 sorularını online çözebilirsiniz.

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14 - çöz

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14 soruları cevapları
T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14


Soru 1


Türk Anayasaları içerisinde “Millî Egemenlik’’ ilkesini kabul eden ilk Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler için getirilmiş yasaklardan biri değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin “olmazsa olmaz” unsurlarından biri değildir?

Soru 5


1982 Anayasası’na göre, özel hayatın gizliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

Soru 7


1982 Anayasası’na göre, bazı temel hak ve hürriyetler, sadece Anayasa’da belirtilen sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde hâkim O kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri ile sınırlanabllmektedir.

Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin düzenlendiği maddede bu durum açıkça öngörülmemiştir?

Soru 8


1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 9


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

Soru 10


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

Soru 11


1982 Anayasasına göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 12


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın üstünlüğünü gösterir?

Soru 13


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi kişinin haklan ve Ödevleri arasında ver almaz?

Soru 14


1982 Anayasası’nın eşitlik ile ilgili 10. maddesinde, aşağıdakilerden hangisi için Devlet tarafından alınacak tedbirlerin “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykırı sayılmayacağı beyan edilmemiştir?

Soru 15


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenebilir?

Paylaş

Testin Enleri

kullanıcıadıy
Doğru: 14
93.3 Puan
Zafzaf
Doğru: 14
93.3 Puan
Müdür46
Doğru: 13
86.6 Puan
gys-gys
Doğru: 13
86.6 Puan
temha71
Doğru: 13
86.6 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri