T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı - çöz

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı soruları cevapları
T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı


Soru 1


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biridir?

Soru 2


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


1982 Anayasası’na göre, uygulanmakta olan olağanüstü hâlin, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 4


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin sona erme nedenlerinden biridir?

Soru 5


I. Tutuklular

II. Askerî öğrenciler

III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları

IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar

V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanamaz?

Soru 6


Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?

Soru 8


1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir?

Soru 10


1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?

Soru 11


1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimlerden biridir?

Soru 13


Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisinin içinde yer alır?

Soru 14


Türk Medeni Kanunu’na göre gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

Soru 15


1982 Anayasası’na göre, henüz “And içmemiş” bir milletvekili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Paylaş

Etiketler: tc, 1982, anayasa, deneme, sınavı

Testin Enleri

BESYO74
Doğru: 15
100 Puan
MirrorQuend
Doğru: 15
100 Puan
Aydın Kutlu
Doğru: 15
100 Puan
Sinank
Doğru: 14
93.3 Puan
YÖNETİCİ1
Doğru: 14
93.3 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri