T.C Anayasa Test Soruları VII

T.C Anayasa Test Soruları VII

T.C Anayasa Test Soruları VII - çöz

T.C Anayasa Test Soruları VII soruları cevapları
T.C Anayasa Test Soruları VII

T.C Anayasa Test Soruları VIISoru 1


T.C. 1982 Anayasına göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden değildir?

Soru 2


Üyelerinin tamamını HSK'nın seçtiği yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


T.C. 1982 Anayasına göre, "Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı" aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 4


T.C. 1982 Anayasına göre, HSK'nın doğal başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


T.C. 1982 Anayasına göre, "Sayıştay" başkan ve üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 6


Aşağıda verilenlerden hangisi TBMM "Bilgi edinme ve denetim yolları"ndan biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte TBMM görev ve yetkileri arasına eklenmiştir?

Soru 8


I. HSK

II. YSK

III. Sayıştay

IV. Uyuşmazlık Mahkemesi

Yukarıda verilenlerden hangileri 1982 Anayasasında belirtilen yüksek mahkemelerdendir?

Soru 9


T.C 1982 Anayasası'na göre, "Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapısı" aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

Soru 10


T.C 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi değildir?

Paylaş

T.C Anayasa Test Soruları VII sorularını online çözebilirsiniz.