T.C. Anayasası Deneme Sınavı III

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III - çöz

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III soruları cevapları
T.C. Anayasası Deneme Sınavı III


Soru 1


T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kaç gün içinde cumhurbaşkanı seçimleri yapılır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 2


T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 3


I. Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

II. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunar.

III. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülür.

IV. Bütçe komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır.

T.C. Anayasasına göre, "Bütçe kanunu" ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 4


2017 Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi uyarınca, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, hangi tarihinde yapılacaktır?

Soru 5


T.C. Anayasasına göre, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 6


T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

Soru 7


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi sıkıyöntem ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenebilir?

Soru 8


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme alanına ilişkin görevleri arasında yer almaz?

Soru 9


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti"nin sınırlanabildiği amaçlardan biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinde oy verme, milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı olma yaşları doğru olarak sıralanmıştır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


Testin Enleri

sercan edemen
Doğru: 10
100 Puan
orhan köm
Doğru: 10
100 Puan
tuygun06
Doğru: 10
100 Puan
mehmet peşkir
Doğru: 10
100 Puan
seriqo
Doğru: 10
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri