M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri çöz

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III - çöz

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
T.C. Anayasası Deneme Sınavı III


Soru 1


T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kaç gün içinde cumhurbaşkanı seçimleri yapılır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 2


T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 3


I. Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

II. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunar.

III. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülür.

IV. Bütçe komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır.

T.C. Anayasasına göre, "Bütçe kanunu" ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 4


2017 Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi uyarınca, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, hangi tarihinde yapılacaktır?

Soru 5


T.C. Anayasasına göre, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 6


T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

Soru 7


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi sıkıyöntem ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenebilir?

Soru 8


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme alanına ilişkin görevleri arasında yer almaz?

Soru 9


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti"nin sınırlanabildiği amaçlardan biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinde oy verme, milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı olma yaşları doğru olarak sıralanmıştır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


Testin Enleri

Osmaniye
Doğru: 10
100 Puan
nazmice
Doğru: 10
100 Puan
matador2344
Doğru: 10
100 Puan
ZEYNEP UĞUR
Doğru: 10
100 Puan
dogu
Doğru: 10
100 Puan
nbzzeyrek
Doğru: 10
100 Puan
mstfclskn
Doğru: 10
100 Puan
KAYSERİLİ
Doğru: 10
100 Puan
özgür parıltı
Doğru: 10
100 Puan
Yusufari
Doğru: 10
100 Puan