Soru

T.C. Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

A) Yedi

B) On

C) Otuz

D) Altmış

E) Doksan


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: T.C. Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

T.C. Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer? T.C. Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?