Soru

T.C. Anayasası'na göre vergi ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

B) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının ekonomik amacıdır.

C) Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür.

D) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur.

E) Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: T.C. Anayasası'na göre vergi ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

T.C. Anayasası'na göre vergi ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? T.C. Anayasası'na göre vergi ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?