T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular) Soruları çöz

Soru 1


Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde “ataşemiliter” olarak görev yapmıştır? (2020)

Soru 2


İtilaf devletleri aşağıdakilerden hangisine dayanarak Anadolu’yu işgal etmişlerdir? (2020)

Soru 3


Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? (2020)

Soru 4


Temsil Heyeti’nin görevi aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? (2020)

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan değildir? (2020)

Soru 6


Mustafa Kemal, Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni hangi yetkiye dayanarak çıkarmıştır? (2019)

Soru 7


Mudanya Ateşkes görüşmelerine TBMM adına katılan ve konferansa başkanlık eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? (2019)

Soru 8


Millî Mücadele Dönemi’nde gerçekleşen ve çok sayıda Türk subayının şehit düşmesinden dolayı “Subay Savaşı” olarak da adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? (2019)

Soru 9


1 2
• Kabotaj Kanununun Kabulü
• Türk Dil Kurumunun açılması
• Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
• Teşvik-i Sanayi Kanununun Çıkarılması
• Devlet bankalarının kurulması
• Beş yıllık kalkınma planlarının yapılması

Tabloda 1 ve 2 olarak gruplandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (2019)

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılan eğitim kurumları arasında yer almaz? (2019)

Soru 11


Mustafa Kemal, askerî idadiyi bitirdikten sonra harp okulunda eğitim almak için aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmiştir? (2018)

Soru 12


I. Dünya Savaşı’nda 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve emrindeki Türk ordusunun; Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu ve Kireçtepe’de destan yazarak düşmana geçit vermediği cephe aşağıdakilerden hangisidir? (2018)

Soru 13


Yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikalarına yön verecek Misak-ı İktisadi kararlarının kabul edildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? (2018)

Soru 14


I. TBMM’nin açılması

II. Saltanatın kaldırılması

III. Türk Tarih Kurumunun açılması

IV. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Verilen gelişmelerden hangileri doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir? (2018)

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’nin dış politikada çözmeye çalıştığı sorunlardan biri değildir? (2018)

Soru 16


I. Sofya

II. Selanik

III. Manastır

IV. İstanbul

Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerin hangisinde eğitim amacıyla bulunmamıştır? (2017)

Soru 17


Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık yetkisiyle yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? (2017)

Soru 18


Osmanlı Hükûmeti aşağıdakilerden hangisiyle Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır? (2017)

Soru 19


Zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilgilidir? (2017)

Soru 20


Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen;

I. Erkânıharbiye Vekâletinin kaldırılması

II. Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması

III. Medeni Kanun’un kabulü

IV. 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesinin açılması

inkılaplarından hangileri eğitimle ilgilidir? (2017)

Soru 21


Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü aşağıdaki okullardan hangisi lise düzeyinde eğitim veren bir kurumdur? (2021)

Soru 22


Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? (2021)

Soru 23


Milli Mücadele Dönemi’nde gerçekleştirilen aşağıdaki kongrelerden hangisi eğitime verilen önemi gösterir? (2021)

Soru 24


Darülfünun kapatıldıktan sonra yerine aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? (2021)

Soru 25


Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin Hatay konusunda sorun yaşadığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? (2021)

Paylaş

Etiketler: