T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 Soruları çöz

Soru 1


Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile savaş yapılmadan kurtarılmıştır?

Soru 2


Güney Cephesi’nde Fransızlarla yapılan savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle son bulmuştur?

Soru 3


Londra Konferansı’nın TBMM hükümetinin çağrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

Soru 4


Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Gümrü Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

Soru 5


Yeni Türk Devleti’nin temelleri aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle atılmıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisiyle Türk vatanının sınırları çizilmiştir?

Soru 7


Aşağıdaki İstanbul Hükümetlerinden hangisi döneminde Temsil Heyeti ile Amasya görüşmeleri yapılmıştır?

Soru 8


Milli Cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde bir yönetim altında toplanmıştır?

Soru 9


Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır?

Soru 10


Atatürk aşağıdaki okullardan hangisinde okurken Kemal ismini almıştır?

Soru 11


Mustafa Kemal, Şam’da bulunan V. Ordu’ya bağlı 30. Süvari Alayı’nda staj yaptığı sırada hangi cemiyeti kurmuştur?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış gizli antlaşmalardan biridir?

Soru 13


Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi zararlı cemiyetlerden biri değildir?

Soru 14


Aşağıda verilen millî varlığa düşman cemiyetlerden hangisi Wilson İlkeleri’ne dayanarak kurulmuştur?

Soru 15


Doğu illerimizin Ermenilere verilmesini engelleyerek bölgede bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

Soru 17


İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi nerede kararlaştırılmıştır?

Soru 18


I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması fikri aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Soru 19


Vatanın kurtuluşunun Amerikan mandasına girmekle mümkün olacağını savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’yu işgal eden devletlerden biri değildir?

Paylaş

Etiketler: