Hukukun Temel Kavramları Test II

Hukukun Temel Kavramları Test II

Hukukun Temel Kavramları Test II - çöz

Hukukun Temel Kavramları Test II soruları cevapları
Hukukun Temel Kavramları Test II

Hukukun Temel Kavramları Test IISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi, ayırt etme gücünü ortadan kaldıran nedenler arasında yer almaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, derneklerle ilgili doğru olmayan bir ifadedir?

Soru 3


Vakıflarla ilgili doğru olmayan ifade, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerin hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, hukukta yaşanan boşluklar ile ilgili doğru olmayan bir ifadedir?

Soru 6


Derneklerin yargı kararıyla feshi nedenleri arasında yer alan, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Fiil ehliyeti , bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, fiil ehliyeti ile ilgili doğru olmayan bir ifadedir?

Soru 8


İnsanlar gerçek kişilerdir ve kişilikleri tam ve sağ doğumla başlar. Sona ermeleri ise ölüm ve gaiplikle gerçekleşir.

Aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişiliğin sona erme biçimleriyle ilgili doğru olmayan bir ifadedir?

Soru 9


Aksi sözleşmeyle öngörülebilen kurallara ne ad verilir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, özel hukuk tüzel kişileri arasında yer almaz?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah) hallerinden biri değildir?

Soru 12


Kişi toplulukları arasında yer almayan tüzel kişilik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi, hısımlıkla ilgili doğru olmayan bir ifadedir?

Soru 14


Miras hukukundaki tanımlamalardan doğru olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


I. Haksız fiil

ll. Hukuki işlem

lll. Sebepsiz zenginleşme

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri borcu doğuran nedenler arasında yer alır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi vakfın kendiliğinden sona erme sebeplerinden biri değildir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi, ticaret hukukun temelini oluşturan ticari işletmenin unsurları arasında yer almaz?

Soru 18


Özel hukukun dalları arasında yer alan Devletler Özel Hukukuna dair doğru olmayan ifade, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi, ceza ehliyeti ile ilgili doğru olmayan bir ifadedir?

Soru 20


I. Kan hısımları

ll. Sağ kalan eş

lll. Evlatlık

IV. Devlet

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yasal mirasçılar arasında yer alır?

Paylaş

Hukukun Temel Kavramları Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

buse öztaş
Doğru: 20
100 Puan
Nur...
Doğru: 20
100 Puan
leken
Doğru: 20
100 Puan
gülay123
Doğru: 20
100 Puan
Aliruv
Doğru: 20
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri