LGS Din Kültürü ve Ah. Bil.Kaza Kadere İman Test

LGS Din Kültürü ve Ah. Bil.Kaza Kadere İman Test

LGS Din Kültürü ve Ah. Bil.Kaza Kadere İman Test - çöz

LGS Din Kültürü ve Ah. Bil.Kaza Kadere İman Test soruları cevapları
LGS Din Kültürü ve Ah. Bil.Kaza Kadere İman Test

LGS Din Kültürü ve Ah. Bil.Kaza Kadere İman TestSoru 1


Kaza ve kadere iman imanın altı temel şartından biridir. Buna göre kazanın tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 2


Kimi insandan kaynaklanarak ortaya çıkan olumsuzlukları insanın kaderi olarak nitelemek ve bunun sonucu olarak da kaderi suçlamak, Kur'an'ın kader anlayışı değildir.

Aşağıdakilerden hangisi insandan kaynaklanan bu olumsuzluklardan biri değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'in kaza ve kader anlayışına uygundur?

Soru 4


Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez?

Soru 5


Evrenin işleyişinde belli bir düzen ve ahenk vardır: Canlıların birbirlerine muhtaç olması, bir canlı türünün dengeyi bozacak şekilde çoğalmaması için onun başka bir canlının kontrolüne verilmesi, oksijen ve karbondioksit dengesi vb. Bilim adamları bu düzene eko sistem adını da vermektedir.

Kur'ana göre bu sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Evrendeki düzen ve ahenkten çıkartabileceğimiz sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 7


İslâmiyet'e göre çalışmakla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 8


Aşağıda verilen bilgilerden hangisi İslâm inancına aykırıdır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi hem günah hem de kıyametin küçük belirtisidir?

Soru 10


İslâmiyet'le aşağıdaki ilkelerden hangisi uyuşmaz?

Paylaş

LGS Din Kültürü ve Ah. Bil.Kaza Kadere İman Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

thunder
Doğru: 10
100 Puan
mstfa.hdrog
Doğru: 10
100 Puan
sametcan
Doğru: 10
100 Puan
selma üzümc
Doğru: 10
100 Puan
yusuf bayar
Doğru: 10
100 Puan