LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinler ve Evrensel Öğütler Testi

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinler ve Evrensel Öğütler Testi

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinler ve Evrensel Öğütler Testi - çöz

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinler ve Evrensel Öğütler Testi soruları cevapları
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinler ve Evrensel Öğütler Testi

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinler ve Evrensel Öğütler TestiSoru 1


Dinlerde evrensel ilkelerden biri olan “hayvanlara iyi davranmak” hakkında aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

Soru 2


• “Görmüyorlar mı ki biz, kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık…” (Yâsîn suresi, 71. ayet)

• “Tanrı çeşit çeşit yabani hayvan, evcil hayvan, sürün gen yarattı…” (Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, 1/25)

• “Bu bilgeliğe erenler her şeye aynı gözle bakarlar. Sonsuz ruhu; bir rahipte, bir inekte, bir filde, bir köpekte görürler.” (Bhagavat Gita, 5/18)

Verilen bu ayet ve özlü sözlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

Soru 3


İçinde yaşadığımız doğal çevrede her yönüyle bir denge ve düzen vardır. Dinler, insan yaşamı için büyük önemi olan doğal çevrenin korunmasını istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin dengesini bozacak davranışlardan biri değildir?

Soru 4


“Elinizde bir ağaç fidanı varken kıyamet kopmaya baş- lasa dahi, onu dikecek kadar zamanınız varsa mutlaka dikin!” (Hadis-i şerif)

Bu hadis aşağıdaki evrensel öğütlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 5


Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları, şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet)

Bu ayette aşağıdaki evrensel öğütlerden hangisi yer almaktadır?

Soru 6


“ - - - - bütün kötülüklerin anasıdır.” (Hadis-i şerif) Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Soru 7


Evrensel öğütlerden “büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek” ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden yanlış olanı hangisidir?

Soru 8


İnsanların sahip olduğu en önemli temel hak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bütün dinlerde ortak olan evrensel öğütlerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


“Ey inananlar! Adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun, kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde bile olsa (şahitlik ettiğiniz kimseler) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın)…” (Nisâ suresi, 135. ayet)

Bu ayet aşağıdaki evrensel öğütlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 11


- - - - insanları aldatmak ve onları zarara uğratmak bü- tün dinlerce kötü bir davranış olarak nitelendirilmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 12


İnsanlar din ve inanç hürriyetine sahiptir. Bunun için diğer din, örf ve âdetlere saygı göstermek gerekir. Çünkü başkalarının din, örf ve âdetlerine saygı göstermek insanları birbirlerine yaklaştırıp dünya barışına katkı sağlar. Ancak İnsanların zayıflıklarını kullanarak onları kandırmak ve bir görüşe körü körüne bağlamaya zorlamak doğru değildir.

Bu paragrafta aşağıda verilenlerden hangisi eleştirilmektedir?

Paylaş

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinler ve Evrensel Öğütler Testi sorularını online çözebilirsiniz.