LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar Testi

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar Testi

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar Testi - çöz

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar Testi soruları cevapları
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar Testi

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar TestiSoru 1


Hz. Muhammed (sav.), insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makamlarına göre davranmamış, elinden gelen desteği sağlamaya çalışmıştır.

Buna göre aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bu tutumunu ifade eder?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insanlık için önemli sayılabilecek özelliklerinden biri değildir?

Soru 3


Evrende var olan her şeyi Allah yaratmıştır. Bunlardan saygıya en layık olanı da ---- dır./dir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 4


“Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.” (Hadis-i şerif)

Bu hadisi ilke edinen bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

Soru 5


1. Peygamberimiz insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makamlarına göre davranmamıştır.

2. Peygamberimiz yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur.

3. Peygamberimiz savaş esirlerine iyi davranılmasını öğütlemiştir.

Hz. Muhammed (sav.)’in verilen özelliklerinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Müslümanın Müslümana karşı görevi olarak belirttiği davranışlardan biri değildir?

Soru 7


Bir gün Hz. Muhammed (sav.) ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, ölen kimsenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil mi? der.” (Buhari, Cenaiz, 50)

Bu hadisin verdiği mesajı en kapsamlı şekilde ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


1. “Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin” (Kalem suresi, 4. ayet)

2. “Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.” (Teğabun suresi, 12. ayet)

3. “Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Enbiya suresi, 7. ayet)

Verilen ayetlerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’e dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen bir isimdir?

Soru 10


Mekke’nin en zenginlerinden ticaretle uğraşan Hz. Hatice, Hz. Muhammed (sav.)’in ---- olmasından dolayı onunla ticari ortaklık yapmıştır. İnsanların Hz. Muhammed (sav.)’e olan güvenini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Ey Muhammed! Sen iyi, doğru, güvenilir ve güzel ahlaklı birisin.”

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 11


“Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar.” (Mearic suresi, 32 ve 33. ayetler)

Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 12


Hz. Muhammed’e “el-Emin” sıfatı kimler tarafından verilmiştir?

Paylaş

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

toprak umut
Doğru: 10
83.3 Puan
zyd
Doğru: 9
75 Puan
mehmet_arsl
Doğru: 7
58.3 Puan