2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test I

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test I

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test I - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test I soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test I

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test ISoru 1


“ Hiçbir hudut tanımayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri bir devlet halinde birleştirmek, erişilmesi imkânsız bir hedeftir. Bu, asırlarca yaşamış olan insanların çok acı, çok kanlı hadiselerle meydana koyduğu hakikattir.”

Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki düşüncelerden hangisinin uygulanamaz olduğunu ortaya koymuştur?

Soru 2


Milli Mücadele döneminde benimsenen;

* Misak-ı Milli

* Misak-ı İktisadi

gibi anlayışların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


“Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı ve yardımcısı yapmak gereklidir.”

Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda doğrudan yapılan en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Lozan Barış Anlaşması’nın imzalanmasından sonra ülkemizdeki tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, bu karara uymayan okullar kapatılmıştır. Fransa, bu konuyu Türkiye ile görüşmek istemiş fakat Türkiye böyle bir görüşmeyi kabul etmemiştir.

Türkiye’nin yabancı okullar konusunda Fransa ile görüşmeyi kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 5


Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk’ün yaşadığı dönemdeki olayları akıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesi ve tarih bilinci ile yorumlaması sonucunda oluşmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda, topraklarımızın işgal edilmesine padişah ve İstanbul Hükümeti seyirci kalmıştı. Bağımsızlığımız tehlikedeydi. Herkesin umutsuzluğa kapıldığı ve her şeyin bittiğinin sanıldığı bir ortamda Mustafa Kemal, “Ya istiklal, ya ölüm!” diyerek Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik inancını harekete geçirdi.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6


Milli Mücadele Dönemi’nde, Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak Ulusal egemenliği gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

Milli Mücadele sürecinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi bu hedefleri en iyi şekilde ifade etmektedir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda çözülmüş uluslararası bir sorun değildir?

Soru 8


1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Hilafet kurumuna gerek kalmamış ve bu nedenle 3 Mart 1924 tarihinde bu kuruma son verilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde akıl ve bilim temel ilke olarak alınmıştır.

Yaşanan bu gelişmelerin aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz?

Soru 9


Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü ile ilgilidir?

Soru 10


Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir?

Paylaş

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mehmet omaç
Doğru: 10
100 Puan
ejdfb
Doğru: 10
100 Puan
yiğit eren
Doğru: 10
100 Puan
hasan ali 0
Doğru: 10
100 Puan
şemso
Doğru: 10
100 Puan