LGS İnkılap Tarihi Online Test 11

LGS İnkılap Tarihi Online Test 11 sorularını online çözebilirsiniz.

LGS İnkılap Tarihi Online Test 11

LGS İnkılap Tarihi Online Test 11

LGS İnkılap Tarihi Online Test 11 - çöz

LGS İnkılap Tarihi Online Test 11 soruları cevapları
LGS İnkılap Tarihi Online Test 11


Soru 1


Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı

Bu madde; Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

Soru 2


Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?

Soru 4


Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


1. Havza Genelgesi

2. Amasya Tamimi

3. İzmir’in İşgali

4. Mondros Mütarekesi

5. Kuvay-ı Milliye Birliklerinin kurulması

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir ?

Soru 6


Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 8


Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra görülen;

I- İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

II- TBMM Hükûmeti’nin Londra Konferansı’na çağrılması

III- Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması

IV- Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü gelişmelerinden hangileri bu zaferin ulusal alanda olumlu etkileri olduğunu kanıtlar?

Soru 9


Mustafa Kemal’in Anafartalar Savaşı’nda; Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. emrini vermesi onun;

I- Cesaret

II- Akılcılık

III- Yenilikçilik

IV- Vatanseverlik gibi kişisel özelliklerinden hangileri ile ilgili olabilir?

Soru 10


Türkiye’nin, 1945’ten sonra ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, insan hak ve özgürlükleri ile demokrasi anlayışının gelişmesine yönelik değildir?


Paylaş

Etiketler: teog, inkilap, tarihi, online, test

Testin Enleri

Güzide
Doğru: 10
100 Puan
Ömer Faruk
Doğru: 9
90 Puan
Ensari aslan
Doğru: 9
90 Puan
cemal kartal
Doğru: 9
90 Puan
apo1976
Doğru: 9
90 Puan
LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri