2020 LGS İnkılap Tarihi Online Test II

2020 LGS İnkılap Tarihi Online Test II

2020 LGS İnkılap Tarihi Online Test II - çöz

2020 LGS İnkılap Tarihi Online Test II soruları cevapları
2020 LGS İnkılap Tarihi Online Test II

2020 LGS İnkılap Tarihi Online Test IISoru 1


“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.”

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

Soru 2


v Evrensel ve barışçıdır.

v Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.

v Laik düşünce ve hukuka dayanır.

v Akılcı ve bilimseldir.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, bu bilgilerin aşağıdaki durumlardan hangisinin açıklaması olduğu söylenebilir?

Soru 3


Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı alınmıştır.

Bu durum, kongrelere katılan delegelerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 4


Türkiye Cumhuriyeti, 1934’te Balkan Antantı’nın, 1937 yılında ise Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin amaçlarından biri olamaz?

Soru 5


Türkiye, boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak kazanmıştır?

Soru 6


Atatürk Dönemi Dış Politika gelişmelerinden

I. Musul Sorunu

II. Boğazlar Sorunu

III. Yabancı Okullar Sorunu hangisi veya hangileri Türkiye’nin istediği gibi çözümlenmemiştir?

Soru 7


Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1933 yılına kadar sanayileşme, özel sektörün yetersiz olması ve 1929 Dünya ekonomik krizinin olumsuz etkisi ile istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Atatürk sanayileşmeyi en büyük ulusal davalar arasında görmüş ve 1934 – 1939 yılları arasında I. Beş yıllık Kalkınma Planını uygulamıştır.

Paragrafa göre Atatürk’ün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

Soru 8


* Miladi takvimin kabulü

* Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

* Hafta tatilinin Pazar gününe alınması

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Atatürk döneminde izlenen milli dış politika esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Paylaş

2020 LGS İnkılap Tarihi Online Test II sorularını online çözebilirsiniz.