2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test III

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test III

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test III - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test III soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test III

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IIISoru 1


Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.

Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanını İngiltere'nin desteklemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması

II. Egemenliğin millete ait sayılması

III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi

Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 3


Atatürk “İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz?” demiştir.

Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

Soru 4


Cumhuriyet döneminde;

*Bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması

*Medreselerin kapatılması

*İlk ve ortaöğretimde okutulacak derslerin müfredatının belirlenmesi ve aykırı eğitim yapan okulların kapatılması çalışmalarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 5


Ankara’nın;

I-Milli mücadelenin yönetim merkez olması

II-Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli kararların burada alınması

III-Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapması durumlarından hangisi ya da hangilerinin yeni Türk devletinin başkenti olarak seçilmesinde etkili olmuştur?

Soru 6


I-Cumhuriyetin ilan edilmesi

II- Saltanatın kaldırılması

III- Eğitim öğretim faaliyetlerinin birleştirilmesi yeniliklerinden hangileri ile egemenliğin millete verilmesinin sağlandığı söylenebilir?

Soru 7


1934’te kabul edilen bir kanunla herkesin bir soyadı alması kabul edilmiştir. Yine aynı gün kabul edilen başka bir kanunla da ağa, hacı, hoca, bey ,mola, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakaplar yasaklanmıştır.

Buna göre çıkarılan bu kanunun aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 8


Mustafa Kemal Paşa Nutuk’u hazırlarken, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ile ilgili bir çok belgeyi gözden geçirmiştir.

Buna göre Nutuk’un aşağıdakilerden hangisini anlatması beklenmez?

Soru 9


Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Paylaş

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test III sorularını online çözebilirsiniz.