2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test V

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test V

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test V - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test V soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test V

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VSoru 1


Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;

• Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin alfabesinin kabul edilmesi

• Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması gibi çalışmaların, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz?

Soru 2


"Millî egemenlik öyle bir zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur."

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir?

Soru 4


Sivas Kongresi’nin;

I- Bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi

II- Temsil Heyetinin yurdun bütününü temsil etmesi

III- Manda ve himayenin reddedilmesi kararlarından hangisi veya hangileri ile Millî Mücadele’nin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır?

Soru 5


Halkçılık ilkesi bütün vatandaşların kanun önünde eşit olmasını ve kimseye ayrıcalık tanınmamasını öngörür.

Buna göre, aşağıdaki yeniliklerden hangisi halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili olabilir?

Soru 6


23 Nisan şenlikleri dolayısıyla ülkemize gelen Sumati, misafir kaldığı evin bireylerine kendi dini ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdi:

• Benim dinim MÖ 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır.

• Birçok tanrı olmakla birlikte Brahma, Vişnu ve Şiva en önemli tanrılarımızdır.

• Kutsal kitabımız Vedalar’dır.

• Temel ibadetimiz, Ganj Nehri’nde yıkanmaktır.

Buna göre Sumati’nin dini aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


İstanbul Hükümeti’nin işgallere engel olamadıkları bir ortamda Türk milleti,ulusal hak ve çıkarlarını koruyup kollamak,haklı sesini bütün dünyaya duyurmak ve uygulanmaya başlayan kararlara sessiz kalınmayacağını göstermek amacıyla Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmuşlardır.

Buna göre müdafaa-i hukuk cemiyetleri işgalleri engellemek için hangi faaliyetlerde bulunmuş olamaz?

Soru 8


Mustafa Kemal çocukluk yıllarında kargalarla başı belada olan dayısına: "... Siz gidin çiftlikteki işlerinizi yoluna koyun ben kardeşim Makbule ile gelip tarlada beklerim. Kargaların tarlanızdan bir tek tohum yemelerine izin vermeyeceğim." demişti.

Bu bilgilere dayanarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9


Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 10


Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz ?

Paylaş

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yiğit eren
Doğru: 10
100 Puan
mehmet1aksu
Doğru: 10
100 Puan
sevim akblt
Doğru: 9
90 Puan
mehmet omaç
Doğru: 9
90 Puan
süeda bayra
Doğru: 9
90 Puan