2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VI

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VI

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VI - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VI soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VI

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VISoru 1


Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarak, Avrupa’yı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir?

Soru 2


* Osmanlı toprakları içinde yaşayan Türklere çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır.

* Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir.

I.Dünya Savaşında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı bu ilkeler, aşağıda verilen hangi akımı destekler niteliktedir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir?

Soru 4


7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.

24.Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?

Soru 5


1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

Soru 7


I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?

Soru 8


Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden biri değildir?

Soru 10


Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı mücadeleye girişmişlerdir.

Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

Paylaş

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VI sorularını online çözebilirsiniz.