2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VII

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VII

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VII - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VII soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VII

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIISoru 1


• Saltanatın kaldırılması

• TBMM’nin açılması

• Cumhuriyetin ilan edilmesi

Yukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu.Atatürk’ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.

Bu bilgilere göre, Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3


Atatürk’ün; “Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.” sözü, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilgili olabilir?

Soru 4


Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarındaki başarıları dönemin gazetelerinde yer almıştır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5


Türk ordusu Kütahya-Eskişehir Savaşlarında başarılı olamamış ve Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte TBMM, Mustafa Kemal’i üç aylık bir süre için başkomutan tayin etti. Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halkı, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Millî Mücadeleye çağıran Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı (7-8 Ağustos 1921).

Türk milleti bu emirlere tam bir kararlılık ve fedakârlıkla uydu. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6


Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmesi karşısında İstanbul Hükûmeti sessiz ve kayıtsız kaldı.Yüzyıllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüren bazı Rum ve Ermeniler de işgalcilerle iş birliği yaptılar.

Bu durum karşısında Türk milleti nasıl bir tepki göstermiştir?

Soru 7


Bir hâkim, aynı suçu işleyen iki vatandaştan birini akrabası olduğu için serbest bırakıyor.Diğerini ise tutuklatıp hapse attırıyor.Hâkim bu uygulaması ile;

I- Ulusal egemenlik

II- Hukukun üstünlüğü

III- Tarafsızlık

IV- Eşitlik ilkelerinden hangilerine aykırı hareket etmiştir?

Paylaş

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VII sorularını online çözebilirsiniz.