2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIII

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIII

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIII - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIII soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIII

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIIISoru 1


Türkiye, Lozan’da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi’nin değişmesini sağlamak için Milletler Cemiyetine başvurmuştur. Takip edilen bu yol, Atatürk’ün dış politikada belirlediği;

I- Bağımsızlık

II- Barışçılık

III- Hukuka bağlılık

IV- Millî güce dayanma ilkelerinden hangilerinin uygulandığını gösterir?

Soru 2


İngilizler tarafından desteklenen Şeyh Sait İsyanı’nın amacı cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak, saltanat ve hilafeti geri getirmekti. İngilizlerin düşüncesi ise Türkiye’yi, çıkan isyanla uğraştırıp zengin petrol yataklarına sahip olan Musul’un Türkiye’nin eline geçmesine engel olmaktı. Türk ordusu, gücünün büyük bölümünü isyanın bastırılması için kullandı. Bu nedenle Musul sorunu Türkiye’nin aleyhine,İngilizlerin de istediği şekilde sonuçlandı.Ayaklanmada etkisi olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

Böylece Türkiye’nin çok partili siyasi yaşama hazır olmadığı anlaşıldı. Şeyh Sait İsyanı ile ilgili olan aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı parçadan çıkarılamaz?

Soru 3


Kurtuluş Savaşı sırasında, Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanları bastırmak için Mecliste “Hıyanet-i Vataniye Kanunu” kabul edildi. Bu Kanun’un uygulanması için kurulan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri, milletvekillerinden oluşmaktaydı. Parçaya göre, İstiklal Mahkemelerinde milletvekillerinin görev alması, ilk TBMM’nin;

I- Yargı

II- Yasama

III- Yürütme güçlerinden hangilerini kullandığını gösterir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

Soru 5


1- 31 MART olayı

2-İkinci Meşrutiyetin ilanı

3-Balkan savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru 6


Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

Soru 7


I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?

Paylaş

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test VIII sorularını online çözebilirsiniz.