2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IX

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IX

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IX - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IX soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IX

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IXSoru 1


Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

Soru 2


Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmesi karşısında İstanbul Hükûmeti sessiz ve kayıtsız kaldı.Yüzyıllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüren bazı Rum ve Ermeniler de işgalcilerle iş birliği yaptılar.

Bu durum karşısında Türk milleti nasıl bir tepki göstermiştir?

Soru 3


Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında hiçbir harekette bulunmayan İstanbul Hükûmeti, ülkeyi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaya yönelik çalışmalarda da bulunmuyordu. İstanbul Hükûmeti, Anadolu’ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletleri’ne silahla karşı konulmamasını istiyordu. Buna göre, İstanbul Hükûmetinin işgaller karşısında izlediği politika;

I- mücadelecidir.

II- duyarsızdır.

III- çekingendir.

IV- teslimiyetçidir.

V- milliyetçidir. Yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

Soru 4


I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

Soru 5


Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

Soru 7


Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?

Soru 8


Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir?

Soru 9


Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?

Soru 11


I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

Soru 13


Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.

Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

Soru 14


I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Soru 15


I. Sömürgecilik

II. Milliyetçilik akımı

III. Silahlanma ve bloklaşma

IV. Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.

Buna göre yukarıdaki olaylardan hangisi/hangilerinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez?

Soru 16


Osmanlı devleti I. Dünya savaşında aşağıda verilen cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

Soru 17


Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?

Soru 20


Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Paylaş

Etiketler: 2019 lgs soru çöz
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IX sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

enes cengiz
Doğru: 20
100 Puan
mehmet omaç
Doğru: 19
95 Puan
yiğit eren
Doğru: 19
95 Puan
birinci
Doğru: 19
95 Puan
mehmet1aksu
Doğru: 19
95 Puan