Test Hazırlama Süreci ve Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Test Hazırlama Süreci ve Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Test Hazırlama Süreci ve Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları - çöz

Test Hazırlama Süreci ve Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları soruları cevapları
Test Hazırlama Süreci ve Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Test Hazırlama Süreci ve Eğitimde Kullanılan Ölçme AraçlarıSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi doğru-yanlış testlerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi kısa cevaplı testlerin özelliklerinden biridir?

Soru 4


Aşağıdaki sınav türlerinden hangisi psikomotor becerilerin ölçülmesinde diğerlerinden daha geçerli ve güvenilir sonuçlar verir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi standart testlerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 6


Aşağıdaki sınav türlerinden hangisinin geçerliği ve güvenirliği diğerlerinden daha yüksektir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi kısa cevaplı testlerin sınırlılıklarından biridir?

Soru 8


Test planı hazırlarken testin amacı ve kapsamı belirlendikten sonra yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama güvenirliğini arttırmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

Soru 10


Belli bir öğrenme süreci içerisinde, öğrencilerin geçirdiği tüm aşamaları görmek ve öğrencilerin özdeğerlendirme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanmalıdır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi performans testlerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 12


Bir Almanca öğretmeni, öğrencilerin Almanca kelimeleri doğru telaffuz edebilme derecelerini ölçmek istemektedir.

Öğretmenin bu amaçla uygulayacağı bir sınavda, aşağıdaki sınav türlerinden hangisini kullanması daha uygun olur?

Soru 13


Yazılı yoklamalarda soruların yanıtını öğrenciler tarafından yazılması nedeniyle, kağıt düzeni, kompozisyon becerisi gibi ölçülmesi hedeflenmeyen davranışların da puanlamaya karışması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 14


I. Seçenek sayısını arttırmak

II. Düzeltme formülü uygulamak

III. Soruda cevapla ilgili ipucu vermek

Yukarıdakilerden hangileri çoktan seçmeli testlerde şans başarısını azaltmak için  yapılması gerekenlerdendir?

Paylaş

Test Hazırlama Süreci ve Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları sorularını online çözebilirsiniz.