Ticaret Hukuku Test

Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi Ticaret Hukuku Test çöz.Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi Ticaret Hukuku Test çöz. Ticaret Hukuku Test online çöz

Ticaret Hukuku Test Çöz

Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi Ticaret Hukuku Test çöz. Ticaret Hukuku Test çöz

Online Ticaret Hukuku Test Soruları çöz

Soru 1


I. Uluslararası nitelik taşırlar

II. İlletten mücerret senetlerdir

III. Senetteki beyan ve imzalardan her biri bağımsızdır

Kambiyo senetleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Soru 2


Rızası olmaksızın nama yazılı senedi elinden çıkan kimse, borçlunun ödemeden men edilmesini hangi mahkemeden isteyebilir?

Soru 3


Poliçenin ön yüzüne yapılan beyaz ciro ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4


Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı senetlerdendir.

Buna göre emre yazılı senetlerin devri için hangisi yeterlidir?

Soru 5


Senet nedeni ile kendisine başvurulan herkes tarafından, başvuran herkese karşı ileri sürülebilen def'iler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi senedin içerdiği hak bakımından kıymetli evrakın tasnifi kapsamına girmez?

Soru 7


Ciro ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

Soru 9


Bir Anonim şirkette en az kaç denetçinin görev alması gerekir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Limited şirkete sermaye olarak konulamaz?

Soru 11


Türk Ticaret Kanunca, limited şirket kurabilmek için gereken asgari kurucu ortak sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Bir kollektif şirkette aşağıdaki kararlardan hangisinin alınabilmesi için oybirliği gerekmez?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket esas sözleşmesinde bulunması zorunlu olan unsurlardan biri değildir?

Soru 14


Kollektif şirketin kuruluş aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Paylaş

Etiketler: