İlk Türk İslam Devletleri Test 3

İlk Türk İslam Devletleri Test 3

İlk Türk İslam Devletleri Test 3 - çöz

İlk Türk İslam Devletleri Test 3 soruları cevapları
İlk Türk İslam Devletleri Test 3

İlk Türk İslam Devletleri Test 3Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Selçuklularda eğitim ve bilim alanlarını geliştirmek amacıyla yapıldığı savunulamaz?

Soru 2


- Mardin Necmeddin Külliyesi - Diyarbakır Malabadi Köprüsü - Batman Hasankeyf

Yukarıdaki eserler aşağıdakilerden hangisinin dönemine aittir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Dönemi'ne ait medreselerden biridir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları Döneminde yaşamış şairlerdendir?

Soru 5


Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesinde etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Büyük Selçuklu Devleti Döneminde rasathane açılmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı vardır?

Soru 7


Hükümdarları için ilk kez sultan unvanını kullanarak Hindistan’da İslamiyet'in yayılmasında ve bugünkü Pakistan Devleti’nin temellerinin atılmasında etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


1081’de Bizans donanmasının Uzunada açıklarında mağlup edilmesinde ve bu tarihin Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kutlanmasında etkili olan ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki beyliklerden hangisinin ordu yapısında donanmanın olduğu söylenemez?

Soru 10


Türkiye Selçuklu Devleti’nde dini davalara bakarak şer'i hukuk sistemini uygulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdaki edebiyat ve bilim adamlarından hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşamıştır?

Soru 12


Avrupa Tarihinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Kilise ve Papalığın yönlendirmesi etkili olmuştur?

Soru 13


Türklerin İslamiyet’i kabulüyle

I. fresk,

II. hat,

III. tezhip

sanatlarından hangilerinin geliştiği savunulabilir?

Soru 14


Karahanlılar Dönemi'nde yazılan Divanü Lügat'it- Türk adlı eserin Türk kültür tarihi açısından önemli olmasında,

I. siyasetname özelliği taşıması,

II. Türk dilinin zenginliklerini anlatması,

III. dönemiyle ilgili önemli edebi bilgiler içermesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 15


Selçuklularda uygulanan ikta sisteminin aşağıdaki alanlardan hangisi ile doğrudan ilgili olduğu savunulamaz?

Soru 16


I. Memlükler

II. Akşitler

III. Harzemşahlar

Yukarıdaki Türk İslam devletlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti ile siyasi ilişkilere girdiği söylenebilir?

Soru 17


Anadolu’da XI. ve XIII. yüzyılları arasında bilim ve düşünce hayatında durgunluk yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 18


Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılan 1040 Dandanakan Savaşı’ndan sonra Tuğrul Bey’in kendi adına hutbe okutması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 19


Kayseri’deki Gevher Nesibe Darüşşifası aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde yapılmıştır?

Soru 20


Anadolu Selçuklu mimarisinde,

I. bimarhane,

II. kümbet,

III. kervansaray,

yapılarından hangileri görülmüştür?

Paylaş

İlk Türk İslam Devletleri Test 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bahadir.elm
Doğru: 20
100 Puan
barbarosz16
Doğru: 20
100 Puan
fikretcanyl
Doğru: 19
95 Puan
muhayyelat
Doğru: 19
95 Puan
kübra şahin
Doğru: 19
95 Puan