Türk Vergi Sistemi Test

Türk Vergi Sistemi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Türk Vergi Sistemi Test çöz. Türk Vergi Sistemi Test online çöz

Türk Vergi Sistemi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Türk Vergi Sistemi Test çöz. Türk Vergi Sistemi Test online çöz

Türk Vergi Sistemi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Türk Vergi Sistemi Test çöz.Türk Vergi Sistemi Test Çöz

Türk Vergi Sistemi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Türk Vergi Sistemi Test çöz. Türk Vergi Sistemi Test online çöz

Online Türk Vergi Sistemi Test Soruları çöz

Soru 1


I. Gayrisafi olması

II. Elde edilmiş olması

III. Bir takvim yılı içinde elde edilmiş olması

Yukarıdakilerden hangileri gelir vergisinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı istisnalar arasında yer almaz?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef kabul edilemez?

Soru 4


I. Coberlik işleri ile uğraşan kişi

II. Maden işletmesi işleten kişi

III. Özel okul sahibi kişi

IV. Kolektif şirket ortağı kişi

Yukarıdaki işler ile uğraşan kişilerden hangilerinin kazancı ticari kazanç kabul edilir?

Soru 5


Gelir, safi tutar üzerinden vergiye tabi tutulur ve bu safi tutarı tespit edebilmek için gayrisafi gelirden birtakım giderler indirilir.

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazançlarda gayrisafi gelirden indirilebilecek giderler arasında yer almaz?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirmede aranan şartlardan biri değildir?

Soru 7


Basit usulde vergilendirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


I. iş yeri açmaksızın motorlu bir taşıtla dondurma satan kişi

II. Gölde motorsuz bir sandalla taşımacılık yapan kişi

III. Berber

IV. Evinde nakış yapıp satan kişi

Yukarıdakilerden hangileri esnaf muaflığından yararlanabilir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisinin zirai kazancı gerçek usul ile tespit edilmez?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın safi değeri hesaplanırken indirilebilecek giderler arasında kabul edilebilir?

Soru 11


I. Ücretliler

II. Serbest meslek erbapları

III. Ticari kazancı basit usulde vergilendirilenler

Yukarıdakilerden hangileri sakatlık indiriminden faydalanabilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinin özellikleri arasında yer almaz?

Soru 13


Telif haklarından elde edilen kazançlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


İşletmenin envanterinde kayıtlı olmamak şartıyla taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiraya verilmesi sonucu sağlanan gelirler hangi tür gelir kapsamında değerlendirilir?

Soru 15


Kiraya verilen mal ve hakların kiralarının emsal bedelinden düşük olması ya da söz konusu mal ve hakların kullanımının bedelsiz olarak başkalarına bırakılması halinde emsal bedel uygulamasına gidilir.

Aşağıdakilerden hangisi emsal kira bedeli uygulanan haller arasında yer alır?

Soru 16


I. iştirak paylarının devir ve temliki karşılığı elde edilen gelirler

II. Her nevi alacak faizleri

III. Komandite ortakların kar payları

IV. Menkul değerler ve iştiraklerin tamamen ya da kısmen geri verilmesi karşılığı elde edilen gelirler

Yukarıdakilerden hangileri menkul kıymet sermaye iradı kabul edilebilir?

Soru 17


Gelir vergisinde beyanname verme süreleri ile, ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 18


Muhtasar beyanname ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisinde gelirin elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmıştır?

Soru 20


30.8.2017'de ölen kişinin, mirasını reddetmemiş mirasçıları kişiye ait gelir vergisi beyannamesini en geç hangi tarihe kadar vermek zorundadır

Soru 21


I. Zirai kazanç

II. Ücret

III. Ticari kazanç

IV. Gayrimenkul sermaye iradı

Yukarıdaki kazançların hangisinde gelirin elde edilmesi tahakkuk esasına dayanır?

Paylaş

Etiketler: