LGS Türkçe Okuduğunu Anlama Test II

LGS Türkçe Okuduğunu Anlama Test II

LGS Türkçe Okuduğunu Anlama Test II - çöz

LGS Türkçe Okuduğunu Anlama Test II soruları cevapları
LGS Türkçe Okuduğunu Anlama Test II

LGS Türkçe Okuduğunu Anlama Test IISoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeye duyulan eğilim, arzu” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

Soru 2


Büyük annemle büyük babamı yıllardır görmemiştik. İki yıl öncesine kadar sık sık mektuplarını alıyordum. Şimdilerde ise mektupların ardı arkası kesildi. Acaba niçin?

Bu parça ile ilgili,

I. İkileme kullanılmıştır.

II. “Sonra” sözcüğünün karşıt anlamlısına yer verilmiştir.

III. “Kesilmek” sözcüğü mecaz anlamdadır,

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

Soru 3


“Bu sınavda benden yüksek not alanı alnından öperim.”

Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekilmek” sözcüğü yan anlamda kullanılmamıştır?

Soru 5


I. Mal sahibi olacağı için o da çok mutluydu.

II. Yarın akşam oraya gitmesek de olur.

III. Tembelliği yüzünden işinden oldu.

IV. Bahçemizde üzümler henüz olmadı.

Numaralanmış cümlelerde “olmak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 6


Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 7


“Toplumda yaygın olan genel düşünceye ayak uydurmalısın.”

Bu cümlede “genel” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gelmek” sözcüğü “belli bir süre dolmak” anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 9


“Vitrindeki elbiseye onun da içi gitti ama bize söylemedi.”

Bu cümlede altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hassas” sözcüğü “çabuk duygulanan, duyarlı, içli” anlamında kullanılmıştır?

Soru 11


“Bir sözcüğün benzetme amacı olmaksızın başka sözcükler yerine kullanılmasıyla sözcük yan anlam kazanır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek sözcükle anlatılabilecek bir kavram birden fazla sözcükle anlatılmıştır?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı yolla oluşmuştur?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır?

Soru 15


I- yayın

II- roman

III- kitap

IV- Yaban

Numaralanmış sözcüklerin genelden özele sıralanabilmesi için hangi iki sözcük yer değiştirmelidir?

Soru 16


Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamda kullanılmıştır?

Paylaş

LGS Türkçe Okuduğunu Anlama Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

halit arda
Doğru: 15
93.7 Puan
isra nehir
Doğru: 12
75 Puan
zehra salte
Doğru: 11
68.7 Puan
buraksaglk1
Doğru: 11
68.7 Puan
sweet-thing
Doğru: 10
62.5 Puan