Soru

Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.

Yukarıdaki söz Atatürk’ün öncelikle hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Laiklik

B) Milliyetçilik

C) inkılapçılık

D) Halkçılık

E) Devletçilik


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. Yukarıdaki söz Atatürk’ün öncelikle hangi ilkesi ile ilgilidir?

Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. Yukarıdaki söz Atatürk’ün öncelikle hangi ilkesi ile ilgilidir? Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. Yukarıdaki söz Atatürk’ün öncelikle hangi ilkesi ile ilgilidir?