Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi - çöz

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi soruları cevapları
Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları TestiSoru 1


Türkiye'de bor, linyit, taş kömürü, bakır, krom gibi çok çeşitli maden rezervinin bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıda verilen yerlerin hangisi Türkiye bakır üretiminin yaklaşık yarısını karşılamaktadır?

Soru 3


Aşağıda verilen madenlerden hangisinin oluşumunda canlı kalıntılarının toprağın altında uzun yıllar beklemesi etkili olmuştur?

Soru 4


Bazı madenler çıkarıldıkları yerde işlenirken bazıları da çeşitli nedenlerle başka yerlere taşınarak orada işlenir.

Aşağıda verilen yerlerin hangisi, maden çıkarılmadığı halde işlenir yargısına örnek oluşturur?

Soru 5


Aşağıda verilen madenlerden hangisinin yedi coğrafi bölgemizde de rezervi bulunmaktadır?

Soru 6


Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde çeşitli kaynaklar kullanılmaktadır.

Aşağıda verilen santrallerden hangisinde farklı bir enerji kaynağı kullanılır?

Soru 7


Türkiye, enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak için;

I. hidroelektrik,

ll. doğalgaz,

lll. linyit,

IV. petrol

kaynaklarından hangilerine ağırlık vermelidir?

Soru 8


Yer altından çıkan su buharından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir.

Türkiye'de jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Türkiye'nin günümüzde, nükleer enerji ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmasını zorunlu kılan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde linyitle çalışan termik santral vardır?

Soru 11


Aşağıda verilen yerlerden hangisinde bakır çıkartılan yerler bir arada verilmiştir?

Soru 12


- Elbistan

- Soma

- Tavşanlı

- Tunçbilek

Yukarıda belirtilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Bor madeninden enerji üretiminden faydalanılması için araştırmalar devam etmektedir.

Buna göre bor minerallerinden enerji üretilirse hangi bölgemizin stratejik önemi buna bağlı olarak çok fazla artar?

Soru 14


Aşağıda verilen merkezlerden hangisinin gelişiminde yer altı kaynaklarının işletilmesi etkili olmuştur?

Soru 15


Aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin enerji potansiyeli daha yüksektir?

Paylaş

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Taner01
Doğru: 15
100 Puan
Nurettin YÜCE
Doğru: 15
100 Puan
dnd kandemir
Doğru: 15
100 Puan
SahinSongul
Doğru: 15
100 Puan
Adem Toprak
Doğru: 15
100 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri