Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Madenler ve Enerji KaynaklarıTürkiye maden miktarı ve çeşidi bakımından zengin bir ülkedir. Buna rağmen madenlerimiz yeterince işletilememektedir.İşletilen madenlerin bir miktarı ülkemizde işlenememekte, cevher olarak yurt dışına ihraç edilmektedir.Bu durum madenciliğin kar oranını azaltmaktadır.Bir madenin
Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye maden miktarı ve çeşidi bakımından zengin bir ülkedir. Buna rağmen madenlerimiz yeterince işletilememektedir.

İşletilen madenlerin bir miktarı ülkemizde işlenememekte, cevher olarak yurt dışına ihraç edilmektedir.

Bu durum madenciliğin kar oranını azaltmaktadır.


Bir madenin işletilebilmesi için aşağıda verilenler gereklidir:

1) Maden cevherin tenörünün yüksek olması gereklidir.

2) İşletme giderlerinin çok yüksek olmaması gereklidir.

3) İşlenecek maden yataklarının rezervinin yeterli ya da yüksek olması gereklidir.


Ülkemiz de maden aramaları MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü) tarafından, işletme ve ticareti ise ETİBANK tarafından yapılmaktadır.

Özel sektörün işlettiği madenler de vardır. Ülkemizden üretilen önemli madenleri ve bunların üretim bölgelerini şöyle sıralayabiliriz.Madenler

Demir: Sanayide en çok kullanılan metal olduğu için önemli bir madencilik dalını oluşturmaktadır. En önemli çıkarım merkezi Divriği'dir. Bunun dışında Balıkesir'de Eymir ve Çarmık, Marmara bölgesinin doğusunda Çamdağ, Ege Bölgesi'nin kuzeyinde, Kayseri - Kahramanmaraş arasında Faraşa, Sivas - Hekimhan arasında Hasan Çelebi, Doğu Karadeniz Bölümünde Fundacık'ta çıkarılır.

Bakır: İyi iletken olması, tel ve levha yapımında uygun olması sebebiyle kıymetli bir metaldir. Ülkemizde bakır madenleri yüzyıllardır bilinmekte ve işlenmektedir.

Başlıca bakır üretim alanları: Elazığ Maden'de Ergani Bakır İşletmeleri, Artvin'de Murgul Bakır İşletmeleri, Kastamonu'da Küre Bakır İşletmeleridir.

Wolfram: çelik ve kimya sanayisinde kullanılır. Ülkemizde Bursa Uludağ'da üretilmektedir.

Civa: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde çıkarılmaktadır. Sıvı halde olan tek madendir. Dünyanın birkaç ülkesinde üretildiği için önemli bir madendir.

Bor Mineralleri: Sanayinin çeşitli dallarında kullanılan bu maden bakımından, en zengin ülke Türkiye'dir. Dünyanın birkaç ülkesinde üretildiği için önemli bir madendir.

Bigadiç, Kütahya, Eskişehirin Seyitgazi ilçesi, Balıkesir'in Sultançayırı en önemli çıkarım merkezleridir.

Boksit: Alüminyum üretiminde ham madde olarak kullanılır. Hafif bir metal olduğu için uçak yapımında kullanılan alüminyum, gittikçe önem kazanmaktadır.

En önemli üretim merkezi Konya'nın Seydişehir ilçesidir.

Kükürt: Kimya sanayinde ve tarım ilaçları yapımında kullanılır. En önemli çıkarım merkezi Isparta'nın Keçiborlu ilçesidir.

Krom: Sertliği, iyi cilalanabilmesi ve paslanmayışı açısından önemli bir madendir. Kaplamacılıkta ve yüksek kaliteli çelik üretiminde kullanılır.

Türkiye'nin bir çok bölgesinde krom vardır. En zengin yataklar Elazığ'da Gulaman'da, Batı Akdeniz'de Fethiye, Marmaris,Dalaman'da ayrıca Kütahya - Bursa arası ve Eskişehir'in doğusu'ndadır.

Enerji Kaynakları

Taş Kömürü: Demir - Çelik ve kimya endüstrisinde kullanılan, ısı gücü çok yüksek bir kömürdür. tamamı Kuzeybatı Anadolu'daki Zonguldak havzasında üretilir. Türkiye ihtiyacını güçlükle karşılar bu bakımında ısınma için kullanım alanı dardır.

Linyit: kalori bakımından taş kömürü düşüktür. Türkiye'nin çoğu bölgelerinde yataklar halinde bulunur. Isınmada ve enerji üretiminde kullanılır. Önemli Linyit yatakları Kütahya'da Tavşanlı ve Tunçbilek, Manisa'da Soma, Amasya'da Çeltek, Kahramanmaraş'ta Elbistan, Muğla'da Yatağan'dadır.

Petrol: Türkiye'de çok sayıda aramaya rağmen çok önemli petrol kaynakları bulunamamıştır. Başlıca üretim alanları Raman ve  Garzan'dır. Bu bölgelerde Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık %15'i üretilmektedir. Geri kalan miktar ise ithal yoluyla sağlanmaktadır. Üretilen ve ithal edilen petrol İzmir'de Aliağa, İzmite'te Tüpraş, Mersin'de Ataş, Kırıkkale'de Orta Anadolu ve Batman rafineleri işlenmektedir.

Bunun dışında ülkemizde en önemli enerji kaynağı su gücü'dür. Ayrıca güneş enerjisi ve jeotermal enerji kaynakları da vardır. Nükleer enerji ise şuan kullanılmamaktadır.

Türkiye'de nükleer enerji, şu an nükleer enerji santrali yapılma aşamasındadır.
Ortalama (0 Oy)
5stars

Yorum Yaz

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları