Türkiye'nin Akarsuları ve Akarsularının Genel Özellikleri Testi

Türkiye'nin Akarsuları ve Akarsularının Genel Özellikleri Testi

Türkiye'nin Akarsuları ve Akarsularının Genel Özellikleri Testi - çöz

Türkiye'nin Akarsuları ve Akarsularının Genel Özellikleri Testi soruları cevapları
Türkiye'nin Akarsuları ve Akarsularının Genel Özellikleri Testi

Türkiye'nin Akarsuları ve Akarsularının Genel Özellikleri TestiSoru 1


I. Akarsu boyunca vadi tabanları çok geniştir.

II. Genellikle ulaşıma elverişlidir.

III. Enerji potansiyelleri yüksektir.

IV. Aşındırma güçleri fazladır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki akarsulara ait değildir?

Soru 2


Aşağıdaki bölümlerin hangisindeki akarsuların hidroelektrik potansiyeli daha azdır?

Soru 3


Ege Bölgesi'nde delta, ırmak adası gibi yer şekillerine fazla rastlanıyorsa bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 4Yukarıda Ege Bölgesi'nde, bir akarsuyun oluşturduğu yer şekli gösterilmiştir.

Buna göre bu akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5


Aşağıda verilen akarsulardan hangisi üzerinde biriktirme şekillerine daha fazla rastlanır?

Soru 6Yukarıdaki harita üzerinde verilen alanların hangisinde akarsu aşındırma şekillerine daha fazla rastlanır?

Soru 7Yukarıdaki şekilde gösterilen vadi türü aşağıdaki akarsulardan hangisinde daha fazla görülür?

Soru 8


Irmak adaları ve menderesler oluşturan bir akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9


I. Etkili gel gitin olmadığını

II. Bol miktarda alüvyon taşıdığını

III. Rejimlerinin düzensiz olduğunu

IV. Boylarının uzun olduğunu

Türkiye akarsularının denize döküldükleri yerlerde delta ovalarının oluşması yukarıdaki yargılardan hangilerini kanıtlar?

Soru 10


Ege Bölgesi akarsuları aşağıda verilen yer şekillerinden hangisini daha fazla oluşturur?

Soru 11


Çoruh Nehri üzerinde aşındırma şekillerine, Gediz Nehri üzerinde biriktirme şekillerine daha fazla rastlanır.

Yukarıda anlatılan durum iki nehrin aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımdan farklı olduğuna kanıt oluşturur?

Soru 12


Aşağıda verilen akarsulardan hangisi denize döküldüğü yerde delta oluşturmamıştır?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının rejimlerinin düzensiz olmasındaki en temel faktördür?

Soru 14


Türkiye'de akarsuların denge profiline ulaşmamış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Türkiye'nin Akarsuları ve Akarsularının Genel Özellikleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ebruserhat7
Doğru: 14
100 Puan
fatma temiz
Doğru: 14
100 Puan
buketss
Doğru: 14
100 Puan
fck89
Doğru: 14
100 Puan
dokumus9
Doğru: 14
100 Puan