Türkiye'nin Coğrafi Konumu Soruları

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Soruları

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Soruları

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Soruları

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Sorularıkpss coğrafi konum testleri pdf,coğrafi konum konu değerlendirme test,coğrafi konum çıkmış sorular,9. sınıf coğrafya coğrafi konum testleri,kpss coğrafya soru bankası indir pdf,coğrafi konum soru çözümü kpss,ygs coğrafi konum soruları pdf

Soru 1)

I. Aynı anda farklı mevsim özelliklerin in yaşanması

ll. Alacakaranlık sürelerinin değişmesi

lll. Gece ile gündüz arasındaki süre farkının

güneyden-kuzeye doğru gidildikçe artması

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Türkiye'de enlemin sonuçları içerisinde yer almaz?

A ) Yalnız I

B) Yalnız ll

D) I ve ll

C) Yalnız lll

E) ll ve lll

Cevap: A

Soru 2)

Bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi matematik konumundan etkilenmez?

A) Cisimlerin gölge boyları

B) Doğal bitki örtüsü

C) Güneşlenme süresi

D) Yer şekilleri

E) Sıcaklık ortalamaları

Cevap: D

Soru 3)

Türkiye'nin en doğu uç noktasından yerel saati 48 dakika daha geri olan bir merkezin boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 33° Doğu

B) 33° Batı

D) 26° Doğu

C) 30° Doğu

E) 36° Doğu

Cevap: A

Soru 4)

Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri arasında yer alır.

Aşağıdaki bölgelerin hangisinde enlem farkı etkileri en az görülür?

A) Doğu Anadolu

B) Marmara

C) İç Anadolu

D) Güneydoğu Anadolu

E) Karadeniz

Cevap: E

Soru 5)

Türkiye'de 30 Ağustos'ta kullanılan ortak saat ile hangi ilin yerel saat farkı en fazladır?

A) İstanbul

B) Iğdır

C) Erzurum

D) Edirne

E) Sinop

Cevap: D

Soru 6)

Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi, Türkiye'nin matematiksel konumuna bağlı olarak ülkemizde görülmez?

A) Haliç

B) Enine

C) Boyuna

D) Skyer

E) Dalmaçya

Cevap: D

Soru 7)

Türkiye'de enlem etkisine bağlı olarak, güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar.

Buna göre aşağıda verilen tarihlerden hangisinde Samsun'daki gece süresi Hatay'dan daha kısadır?

A) 21 Mart

B) 23 Eylül

C) 21 Haziran

D) 21 Aralık

E) 23 Ekim

Cevap: C

Soru 8)

Türkiye'nin en kuzeyi ile güneyi arasında 666 km kuş uçuşu mesafe olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Kuzey yarım kürede bulunmasıyla

B) Doğu yarım küre de yer almasıyla

C) Yarımada olmasıyla

D) Yeryüzü şekillerinin engebeli olmasıyla

E) Geçen paralel sayısıyla

Cevap: E

Soru 9)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre'de yer aldığının bir göstergesi olamaz?

A) Dört mevsimin belirgin olarak yaşaması

B) Ege kıyılarındaki sıcaklık ortalamasının Akdeniz'den düşük olması

C) Hatay'da yaşanan alacakaranlığın Sinop'tan az olması

D) Dağların güneye bakan ya maçlarının güneş ışınlarını yıl boyunca direkt alması

E) Güney'den kuzeye gidildikçe gece gündüz süre farkının artması

Cevap: A

Soru 10)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun bir sonucu değildir?

A) Ortalama yükseltisinin fazla olması

B) Kıyılarda yağışın fazla olması

C) Kışın cephe yağışlarının görülmesi

D) iç kesimlere denizeiliğin girernemesi

E) Dört mevsimin bir arada yaşanması

Cevap: C

Soru 11)

Türkiye enerji tasarrufu amacıyla ileri saat (yaz) uygulamasına geçtiğinde, aşağıda verilen boylamlardan hangisini kullanır?

A) 26 ° Doğu

B) 30° Doğu

C) 36 ° Doğu

D) 42° Doğu

E) 45° Doğu

Cevap: E

Soru 12)

Türkiye'nin en doğusunda güneş battığında, kaç dakika sonra en batı uç noktasında güneş batar?

A) 19

B) 26

C) 30

D) 45

E) 76

Cevap: E

Soru 13)

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi üzerinde Türkiye'nin hem matematik hem de özel konumunun etkisi vardır?

A) Yaşanan gündüz süreleri

B) Görülen bitki türleri

C) Ölçülen gölge boyları

D) Yerel saat farkları

E) Güneşin doğuş anları

Cevap: B

Soru 14)

Türkiye'de bir yerin yerel saati ile ulusal saati arasındaki farkı belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir?

A) Enleminin

B) Yükseltisinin

C) Güneşin konumunun

D) Yaşanan mevsimin

E) Başlangıç meridyenine uzaklığının

Cevap: C

Soru 15)

Türkiye'deki herhangi bir kentte yıl içerisinde gölge boyunun eşit olduğu tarihler aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 Mart - 23 Eylül

B) 21 Aralık- 21 Haziran

C) 23 Eylül- 21 Aralık

D) 21 Haziran- 21 Mart

E) 4 Temmuz - 3 Ocak

Cevap: A kpss coğrafi konum testleri pdf,coğrafi konum konu değerlendirme test,coğrafi konum çıkmış sorular,9. sınıf coğrafya coğrafi konum testleri,kpss coğrafya soru bankası indir pdf,coğrafi konum soru çözümü kpss,ygs coğrafi konum soruları pdf


5.0 (1 değerlendirme)

Yorum Yaz