KPSS Coğrafya Testleri çöz

KPSS Coğrafya Testleri

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Testi

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Testi

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Testi

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Testi - çöz

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Testi
Türkiye'nin Coğrafi Konumu Testi


Soru 1


Türkiye'de enlem etkisine bağlı olarak, güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar.

Buna göre aşağıda verilen tarihlerden hangisinde Samsun'daki gece süresi Hatay'dan daha kısadır?

Soru 2


Türkiye'nin en kuzeyi ile güneyi arasında 666 km kuş uçuşu mesafe olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki kent arasındaki yerel saat farkı diğerlerinden daha fazladır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre'de yer aldığının bir göstergesi olamaz?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun bir sonucu değildir?

Soru 6Türkiye'de kış saati uygulaması yapıldığında ulusal saat 12.00 iken yukarıda yerel saatin gösterildiği il aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7


Aşağıda verilen özelliklerden hangisi üzerinde Türkiye'nin hem matematik hem de özel konumunun etkisi vardır?

Soru 8


Türkiye'de bir yerin yerel saati ile ulusal saati arasındaki farkı belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir?

Soru 9


Türkiye'deki herhangi bir kentte yıl içerisinde gölge boyunun eşit olduğu tarihler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Ankara'da bahar yaşanırken Antalya'da denize girilmekte Erzurum'da ise kayak yapılabilmektedir.

Yukarıda anlatılan olayların aynı anda yaşanabilmesi aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?

Soru 11Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen illerde aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

Soru 12


Yukarıdaki Türkiye haritasında doğu batı uzunlukları aynı olan mesafelerden hangisinde yerel saat farkı daha fazladır?

Soru 13


Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumu ile ilgili değildir?

Soru 14


Aşağıda verilen durumlardan hangisi 21 Haziran tarihinde Türkiye'de gerçekleşen olaylara örnek gösterilemez?

Soru 15


Türkiye'de iklim ve bitki örtüsü çeşidinin fazla olmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi daha fazladır?

Soru 16


Bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi matematik konumundan etkilenmez?

Testin Enleri

M.FATİH UZUNKAYA
Doğru: 16
100 Puan
fatih özer
Doğru: 16
100 Puan
Ahmet Tel
Doğru: 16
100 Puan
Mehtap.Alpak
Doğru: 16
100 Puan
ufaktefekcinayet
Doğru: 16
100 Puan
merrik
Doğru: 16
100 Puan
elifglr
Doğru: 16
100 Puan
fatma S
Doğru: 16
100 Puan
meltem acar
Doğru: 16
100 Puan
MAMUT PEKEDİŞ
Doğru: 16
100 Puan