Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları Test

Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları Test

Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları Test - çöz

Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları Test soruları cevapları
Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları Test

Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları TestSoru 1


Türkiye'nin kapladığı alanın yaklaşık yarısı 1000 - 2000 metre arası yüksekliğe sahiptir. İç kesimlerde yer alan ova ve platoların önemli bir kısmı da bu yükseklikler arasında yer almaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeye uymaz?

Soru 2


Bafra Ovası, aşağıdaki akarsulardan hangisinin deltası şeklinde oluşmuştur?

Soru 3


İç Anadolu Bölgesi'nde ova ve plato gibi düzlükler geniş yer kaplamasına rağmen, ortalama yükselti fazladır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu dağ kuşağı içerisinde yer almaz?

Soru 5


Türkiye'deki kıyı ovalarının oluşumunda, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan çöküntü ovalarından biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, plato özelliği gösteren yerlerden biri değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Kuzey Anadolu Dağları'nın genel özellikleri arasında gösterilemez?

Soru 9


İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan ovaların çoğu çöküntü alanlarına alüvyonların birikmesi ile oluşmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, iç Anadolu'daki bu ovalardan biri değildir?

Soru 10


Akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile akarsuyun ağız kısmında (denize döküldüğü yer) delta adı verilen ovalar oluşur.

Buna göre, aşağıda verilen ovalardan hangisi delta özelliği taşımaz?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçları arasında gösterilemez?

Soru 12


I. Buzul

II. Akarsu

III . Alüvyon

IV. Volkanizma

Yukarıdakilerden hangileri ile Türkiye'deki delta oluşumları arasında güçlü bir ilişki vardır?

Paylaş

Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nesli han
Doğru: 12
100 Puan
kübra nur k
Doğru: 12
100 Puan
ayse fatma
Doğru: 12
100 Puan
ayşe nur sö
Doğru: 12
100 Puan
hamza elhan
Doğru: 12
100 Puan