Türkiye'nin İklimi, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri Testi

Türkiye'nin İklimi, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri Testi

Türkiye'nin İklimi, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri Testi - çöz

Türkiye'nin İklimi, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri Testi soruları cevapları
Türkiye'nin İklimi, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri Testi

Türkiye'nin İklimi, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri TestiSoru 1


Türkiye'de sıcaklık dağılışına etki eden faktörler göz önünde bulundurulursa aşağıdakilerden hangisi matematik konumun sonucunda ortaya çıkmıştır?

Soru 2


Coğrafya öğretmeninin verdiği ödev için Türkiye'nin bitki örtüsü haritasına lejant hazırlayan bir öğrenci grubu, aşağıdaki bitki topluluklarından hangisine yer vermesi durumunda hata yapmış olur?

Soru 3


Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, büyük bir bölümünde karasal iklimin yaşandığı bir ülkedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de enlemin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

Soru 5


Türkiye iklimine etki eden aşağıdaki faktörlerden hangisi göreceli konum (özel konum) ile ilgilidir?

Soru 6


Türkiye kıyılarında hüküm süren denize! iklimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 7


Kuraklığın arttığı bir dönemde aşağıdakilerden hangisinde bir azalma meydana gelmez?

Soru 8


Türkiye'de, halk arasında "gözü yaşlıdır" diye isimlendirilen ve güneybatıdan esen rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haber bültenlerinde yayınlanmak üzere yapılan "Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası uyarısı, aşağıdaki rüzgardan hangisinin etkili olacağını ifade eder?

Soru 10


Türkiye'deki toprak tipleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Delta ovaları üzerinde bulunan toprak türü aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 12


Rize'ye ait yağış ve sıcaklık grafiğinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Paylaş

Türkiye'nin İklimi, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.