KPSS Coğrafya Testleri çöz

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Soruları

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Soruları

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Soruları

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Soruları - çöz

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Soruları
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Soruları


Soru 1


Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisinin Türkiye'de dağılış alanı diğerlerinden daha geniştir?

Soru 2


Türkiye'de aşırı sıcak ve aşırı soğuk iklimlerin görülmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de maki alanlarının yaygın olduğu yerlerin iklim özellikleri arasında yer almaz?

Soru 4


İklim özelliklerinin Türkiye'de yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisine bakılarak Türkiye'de bir yöreye ait iklim özellikleri hakkında bilgi edilinemez?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de karasal iklimin görüldüğü yerlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

Soru 7


Aşağıdaki bölgelerden hangisi iklim, bitki örtüsü ve yetiştirilen tarım ürünleri yönünden diğerlerine göre daha fazla çeşitlilik gösterir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç bölgelerin iklim özelliklerinden biri değildir?

Soru 9


Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yükseltiyle doğru orantılıdır.

Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde gerçek ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark diğerlerinden daha fazladır?

Soru 10


Türkiye'de karla örtülü gün sayısının batıdan doğuya doğru artış göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisinde olumsuz iklim koşulları nedeniyle nüfuslanmanın az olduğu söylenebilir?

Soru 12


Türkiye'de yıllık sıcaklık ortalamalarının bölgeden bölgeye farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Soru 13


Aşağıdaki şehirlerden hangisinde gerçek sıcaklık değerleriyle indirgenmiş sıcaklıkları arasındaki fark daha fazladır?

Soru 14


İklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki bölgelerin hangisinde yapı malzemesi olarak ahşap ve kerpiç bir arada kullanılmaktadır?

Soru 15


Bağıl nem oranının yüksek olduğu yörelerde kimyasal çözünme fazladır.

Buna göre iklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki kentlerden hangisinde kimyasal çözünmenin daha fazla olduğu söylenebilir?

Soru 16


Türkiye'nin coğrafi bölgeleri ile ilgili aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi yanlıştır?

Testin Enleri

Busecan
Doğru: 16
100 Puan
ssss
Doğru: 16
100 Puan
mervetk
Doğru: 16
100 Puan
agencc
Doğru: 16
100 Puan
atalay
Doğru: 16
100 Puan
Esraclb
Doğru: 16
100 Puan
Akcali
Doğru: 16
100 Puan
Zerif ışık
Doğru: 16
100 Puan
dursuncbr
Doğru: 16
100 Puan
şairoft
Doğru: 16
100 Puan