Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları

Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları

Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarını ekonomik, politik ve jeolojik açıdan inceleyelim. Türkiye ortalama yükseltisi fazla, dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Ulaşım zordur. Ekili-dikili alan azdı
Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları hakkında değerlendirme yaptık. Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları

Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarını ekonomik, politik ve jeolojik açıdan inceleyelim.

Türkiye ortalama yükseltisi fazla, dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir.

 • Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır.
 • Akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
 • Ulaşım zordur.
 • Ekili-dikili alan azdır.
 • Tarım alanları küçük ve parçalıdır.
 • Aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.

 • Kıyılarda balıkçılık yapılır.
 • Kıyı turizmi gelişmiştir.
 • Kıyı bölgelerin ikliminin uygun olması, nüfusu buralarda toplamıştır.

Türkiye, üç eski kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı alanda önemli bir kavşak noktasıdır.

 • Önemli ticaret yolları geçmektedir.
 • Stratejik öneme sahip iki boğaza sahiptir.
 • Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Önemli yeraltı zenginliklerine sahiptir. (Dünya'da bor madeninin rezervinde 1. sıradadır.)

Büyük çoğunluğu yeni oluşmuş, genç bir kütledir.

 • Sık sık depremler yaşanır.
 • Sıcak su kaynakları bakımından zengindir.

Türkiye Alp - Himalaya kıvrım dağ kuşağı üzerinde yer alır.

Bu özelliğin sonucu olarak

 • Deprem riski fazla olan bölgeler geniştir.
 • Jeotermal enerji ve kaplıca potansiyeli yüksektir. (Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada.)

Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanır.

Bu özelliğinin sonucu olarak

 • Denizel iklim iç bölgelere ulaşmaz.
 • Kuzey - güney yönlü ulaşım zordur.

Bu durum özellikle kuzey ve güney kıyılarımızda çok belirgindir.

Türkiye, Asya. Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı alanda bir yarımada üzerindedir.

Batıdan - doğuya gidildikçe yükselti artar.

Bu özelliğinin sonucu olarak

 • Sıcaklık ortalaması doğuya gidildikçe azalır.
 • Karasallık artar.
 • Akarsu enerji potansiyeli artar.
 • Don olayı artar.
 • Fiziki haritada kahverengi tonları artar.

Miktar ve çeşitlilik bakımından zengin yer altı kaynaklarına sahiptir.

Türkiye bitki çeşitliliği bakımından Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradadır. Kıta'da görülen yaklaşık 13.000 tür bitkinin 11.000'i sadece Anadolu yarımadasında bulunur. (Endemik Bitki)

Farklı deniz, göl, yükselti değeri ve dağ sıralarına sahip olması nedeniyle aynı anda farklı mevsim koşullarının yaşanabildiği, çeşitli iklim şartlarının etkili olduğu bölgeler de bulunur, Bu durum tarım ürünü ve doğal bitki çeşitliliğinin fazla olmasına neden olmaktadır.

Türkiye, dünyanın en zengin petrol yataklarının bulunduğu Orta Doğu ülkeleri ile sanayileşmiş Avrupa ülkeleri arasında yer alır. Böylece Ekonomik yapıları farklı olan bu bölgeler arasındaki ticaret ve ulaşımın gelişmesine katkı sağlayabilecek bir konum özelliği kazanmıştır.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları iki büyük yarımadayı birbirinden ayırdığı gibi aynı zamanda birleştirici bir işlev görmektedir. Karadeniz'e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan. Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan gibi ülkeler ancak İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını geçerek Akdeniz'e ve Okyanuslara açılabilmektedirler.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları

Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları
Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları