Türkiye'nin Üyesi Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar

Türkiye'nin Üyesi Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar Nedir?

Türkiye'nin Üyesi Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar

Türkiye'nin Üyesi Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar Hangileridir? KPSS'de Türkiye'nin üye olduğu ve olmadığı kurum ve kuruluşlar çok önemlidir. Her sene bu konudan soru çıkma olasılığı yüksektir.

Türkiye'nin üye olmadığı uluslararası kuruluşlar

 • Avrupa Birliği
 • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
 • Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OAPEC)
 • Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA)
 • Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA)
 • Gelişmiş 7 Ülke (G-7)
 • Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA)
 • Nordik Konseyi
 • Arap Para Fonu (AMF)
 • G-10 Ülkeleri
 • Varşova Paktı
 • G-5 Ülkeleri

 

Türkiye'nin Üyesi Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar Listesi

Türkiye'nin Üyesi Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar Listesi

 

Türkiye'nin Kurucu Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar Hangileridir?

 • BM (Birleşmiş Milletler) - 1945
 • KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı.)
 • D-8 (Gelişen 8 Ülke) – 1997
 • OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü) – 1960
 • ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) – 1985
 • İKÖ (İslam Konferansı Örgütü) – 1969
 • İslam Kalkınma Bankası (IDB) - 1973
 • Avrupa Konseyi (CE) - 1949
 • Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) - 1993
 • Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) – 1930 Merkezi İsviçre’nin Basel kentindedir.)

 

Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar Hangileridir?

 • Birleşmiş Milletler (BM) (Kurucu üye)

 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) (Kurucu üye)

 • Avrupa Konseyi (Kurucu üye)

 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) (Kurucu üye)

 • Gümrük Birliği

 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Kurucu üye)

 • İslam Konferansı (Kurucu üye)

 • Uluslararası Para Fonu (IMF)

 • Dünya Bankası

 • Kuzey Atlantik Antlaşması (NATO)

 • Dünya Ticaret örgütü (WTO)

 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

 • BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (Kurucu üye)

 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

 • BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

 • Batı Avrupa Birliği (BAB)

 • Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL)

 • İslam Konseyi (ICO)

 • Asya Kalkınma Bankası (ASDB)

 • Uluslararası İmar Bankası (BIS)

 • Avrupa Patent Ofisi (EPO)

 • Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)

 • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) (1962)

 • Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) (1923)

 

Türkiye'nin Üyesi Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar Online Test / Sorular


Yorum Yaz