Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test - çöz

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test soruları cevapları

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test


Soru 1


Aşağıda kıvrımlı bir yer yapısının oluşum şekli gösterilmiştir.

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri

Aşağıda verilen dağlardan hangisinin oluşumu bu şekildedir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisinde Kuzey Anadolu Dağları'ndan bazıları bir arada verilmiştir?

Soru 3


Ülkemizde fay hatları ile aşağıdakilerden hangisi arasında paralellik görülmez?

Soru 4


I. Ortalama yükseltileri genel olarak 500 m'nin üzerindedir.

ll. Nüfusun en yoğun olduğu yerleşim alanlarıdır.

lll. Tahıl tarımı. büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

IV. Akarsuların biriktirdiği alüvyonlarla oluşmuştur.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri platolarımızın genel özellikleri arasında gösterilemez?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Iç kuvvetlerin meydana getirdiği yüzey şekillerinden değildir?

Soru 6


Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir jeolojik zamanda meydana gelmiştir?

Soru 7


Türkiye'de;

- Tektonik deprem riski olan yerlerin fazla olması

- Linyit, tuz, bor madenierinin yaygın olması

- Yükselti ve engebenin fazla olması

gibi özellikler aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

Soru 8


Türkiye'de yerşekillerinin engebeli ve ortalama yükseltinin fazla olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bazı yerlerin I. Jeolojik devirde oluştuğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10


Akarsular tarafından derince parçalanmış düzlüklere plato denir. Türkiye'de plato düzlükleri geniş alan kaplamaktadır.

Aşağıdaki platolardan hangisinin bulunduğu bölge yanlış verilmiştir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de epirojeneze verilebilecek örneklerden biri değildir?

Soru 12


Yeryüzü iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişikliğe uğramaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki yerşekillerinin günümüzde de değişikliğe uğramasında etkili olduğu söylenemez?

Soru 13


Aşağıdaki grafikte Türkiye arazisinin yükselti kademeleri ve bunların kapladıkları alanlar oran olarak verilmiştir.

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri

Grafikteki bilgilerden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 14


Aşağıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanlardan hangisinde volkanik arazi yoktur?

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri

Soru 15


Aşağıdaki haritada Türkiye'de yer alan önemli delta ovaları gösterilmiştir.

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri

Kıyılarda delta ovalarının oluşması Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin etkili olmadığını gösterir?

Soru 16


Türkiye III. zaman sonlarında peneplen halinde iken IV. zaman başında toptan yükselmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilemez?

Soru 17


Türkiye'nin şekillenmesinde rol oynayan etmenlerden biri de epirojenezdir.

Bu olaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

Soru 18


Aşağıdaki dağlardan hangisi volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuştur?

Soru 19


Orojenik hareketler sonucunda, yerkabuğunun katılaşmış kısımları yan basınçlar sonucunda kırılır ya da kıvrılırlar. Bu kırılma ve kıvrılma sonucu yüksekte kalan kısımlar dağları oluşturur.

Buna göre, aşağıdaki dağlardan hangisi bu şeklide oluşmamıştır?

Soru 20


Aşağıdaki platolardan hangisinde kalkerli araziler daha geniş yer kaplar?

Soru 21


Türkiye'de dağların bir kısmı orojenez, bir kısmı da volkanizma sonucunda oluşmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi orojenez ile oluşmuş dağlara örnek gösterilemez?

Soru 22


I. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşması

II. Toroslar ve Karadeniz Dağları'nın oluşması

III. Türkiye'nin toptan yükselmesi ile ova ve platoların yükseltisinin artması

IV. Türkiye'deki linyit yataklarının oluşması

Yukarıda Türkiye'de meydana gelen bazı oluşumlar verilmiştir.

Bunlardan hangileri dördüncü jeolojik dönemde oluşmuştur?

Soru 23


Ülkemizdeki delta ovaları önemli tarım alanlarıdır.

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri

Yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanlardan hangisinde delta ovası bulunmaz?

Paylaş

Etiketler:
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gizem.akguc
Doğru: 23
100 Puan
menice özde
Doğru: 23
100 Puan
asess
Doğru: 23
100 Puan
rumeysaaa
Doğru: 23
100 Puan
battin 67
Doğru: 23
100 Puan