KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi II

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi II

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi II - çöz

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi II soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi II

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi IISoru 1


Türkiye'de yükseltinin batıdan doğuya doğru gidildikçe belirgin bir şekilde artması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

Soru 2


kpss yüzey şekilleri test

Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangileri fiziki haritada kahverengi tonları ile gösterilmektedir?

Soru 3


Kalkerli arazilerde, kimyasal olaylar sonucunda lapya, dolin, uvala ve polye gibi şekiller oluşmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu tür oluşumlara diğerlerinden daha çok rastlanır?

Soru 4


Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Çukurova Deltası,

I. Seyhan,

ll. Ceyhan,

lll. Göksu,

IV. Asi

akarsularından hangilerinin taşıdıkları malzemeleri kıyıda biriktirmeleri sonucunda oluşmuştur?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'nde yer alan kırık dağlardan biri değildir?

Soru 6


Türkiye'deki göllerden,

I. elektrik enerjisi üretme,

ll. ulaşım,

lll. su sporları yapma,

IV. sulama,

V. kültür balıkçılığı yapma

bakımından daha ok hangi amaçç için yararlanılmaktadır?

Soru 7


Akarsu ve rüzgar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle toprağın bir yerden başka bir yere taşınmasına erozyon denir.

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önleme çalışmalarından biri değildir?

Soru 8


Türkiye'de aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisi diğerlerine göre daha az bulunmaktadır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de her yıl meydana gelen toprak erozyonunun sonuçlarından biri değildir?

Soru 10


Aşağıdaki akarsulardan hangisi kaynağını yurt dışından alıp Türkiye sınırları içinde denize dökülmektedir?

Soru 11


Türkiye'nin,

I. Volkanik araziler,

ll. Fay hatları,

lll. Sıcak su kaynakları,

IV. Akarsuların denge profili,

V. Taş kömürü yataklan

özelliklerinden hangisi üzerinde oluşumunu yakın jeolojik devirde tamamlamasının etkisi yoktur?

Soru 12


Ülkemizde Bingöl, Tunceli ve Bitlis çığ olaylannın en çok görüldüğü illerin başında gelir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

Soru 13


Türkiye'de volkanik arazilerin en fazla bulunduğu bölge ikilisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 14


Türkiye'deki volkanizma şekilleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


Karstik arazide yer alan göllerde göl sularının kireç oranı oldukça yüksektir.

Buna göre, aşağıda verilen göllerden hangisinin kireç oranı diğerlerinden fazladır?

Soru 16


yer şekilleri test çöz

Türkiye haritası üzerinde gösterilen doğrultulardan hangisinde yol yapım maliyetleri diğerlerine göre daha fazladır?

Soru 17


kpss yer şekilleri test

Türkiye'nin jeolojik yapısı düşünülüğünde yukarıda verilen alanlardan hangisinde sıcak su kaynaklarının bulunması beklenmez?

Soru 18


Aşağıda verilen dağlardan hangisinde kalıcı karlara diğerlerine göre daha fazla rastlanır?

Soru 19


Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20


Türkiye'deki bölgelerinin coğrafi özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisinde platolar daha az yer kaplamaktadır?

Soru 21


Mersin limanı'ndan, Samsun limanı'na doğru yol alan bir geminin aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisine rastlaması olanaksızdır?

Soru 22


Türkiye'de dağların kıyıya uzanışına paralel olarak

- ulaşım

- iklim

- nüfus

- yetiştirilen tarım ürünleri

- ticaret

gibi özellikler kıyı ile iç kesimler arasında farklılık göstermektedir.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde bu farklılıklar daha azdır?

Soru 23


Türkiye'de dağların uzanış doğrultusu pek çok özelliği doğrudan etkilemektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi dağların uzanış yönünden etkilenmez?

Soru 24


Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada tatlı su kaynakları giderek daha büyük önem kazanmaktadır.

Bu bilgiye göre, aşağıdaki göllerden hangisinin gelecekte diğerleri kadar önem kazanması beklenemez?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Fatmasnmz
Doğru: 24
100 Puan
iremcbu
Doğru: 24
100 Puan
Elif3010
Doğru: 24
100 Puan
Selin S
Doğru: 24
100 Puan
oguz0706
Doğru: 24
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri