Türkiye Selçuklu Devleti Test

Türkiye Selçuklu Devleti Test

Türkiye Selçuklu Devleti Test - çöz

Türkiye Selçuklu Devleti Test soruları cevapları

Türkiye Selçuklu Devleti Test


Soru 1


Moğolların batı yönünde istila hareketleri Türk dünyasını olumsuz yönde etkilemiş ancak bazı olumlu sonuçları da olmuştur.

Moğol istilasının Türk dünyasına olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Soru 2


Türkiye Selçukluları Döneminde,

• Çaka Beyliği'ne son verilmesi,

• I. Haçlı Seferi nedeniyle başkentin İznik'ten Konya'ya taşınması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisi dönemine aittir?

Soru 3


Aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması Anadolu'yu Moğol istilasına açık hâle getirmiştir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından biri değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerine karşı koyan devlet veya beyliklerden biri değildir?

Soru 6


Malazgirt Savaşı sonrası kurulan; Mardin, Hasankeyf, Harput olmak üzere üç kol hâlinde hâkimiyet süren Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 8


Haçlı Seferlerinde etkili olan,

I. Türklerin Anadolu'dan atılmak istenmesi,

II. Kluni tarikatının çalışmaları,

III. Bizans'ın Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi

nedenlerinden hangilerinde Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarının etkili olduğu savunulabilir?

Soru 9


I. Miryokefalon

II. Malazgirt

III. Katvan

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlamıştır?

Soru 10


I. Baba İshak İsyanı

II. Kösedağ Savaşı

III. Batinilik Hareketleri

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olmamıştır?

Soru 11


Çanakkale ve Balıkesir çevresine hâkim olarak denizcilikle uğraşan, Osmanlı egemenliğine girerek donanmasının temellerinin atılmasında etkili olan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Türkiye Selçukluları döneminde aşağıdaki yerlerden hangisi deniz aşırı seferler sonucunda ele geçirilmiştir?

Soru 13


Türkiye Selçuklularının Bizans ile yaptığı Miryokefalon Savaşı "Yurt tutan savaş" olarak nitelendirilmiştir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin özelliklerinden biri değildir?

Soru 15


Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 17


I. Yassıçemen

II. Kösedağ

III. Miryokefalon

Yukarıdaki savaşlardan hangileri sonuçları itibariyle Türk devletlerinin yıkılmasına ortam hazırlamıştır?

Soru 18


I. Aydınoğulları

II. Çaka Beyliği

III. Karamanoğulları

Yukarıdaki beyliklerden hangileri denizcilikle uğraşmışlardır?

Paylaş

Türkiye Selçuklu Devleti Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

meltem cun
Doğru: 18
100 Puan
feyzanur
Doğru: 18
100 Puan
ceren tanrı
Doğru: 18
100 Puan
rıfat tunç
Doğru: 18
100 Puan
bayram kahy
Doğru: 17
94.4 Puan