Türkiye Tarihi Test II

Türkiye Tarihi Test II çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Türkiye Tarihi Test II çöz.Türkiye Tarihi Test II çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Türkiye Tarihi Test II çöz. Türkiye Tarihi Test II online çöz

Türkiye Tarihi Test II Çöz

Türkiye Tarihi Test II çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Türkiye Tarihi Test II çöz. Türkiye Tarihi Test II çöz

Online Türkiye Tarihi Test II Soruları çöz

Soru 1


Anadolu Selçuklu Devleti ticaret yollarının ele geçirilmesine önem vermiştir.

Buna göre;

I. kervansaraylara ihtiyaç duyulması,

ll. ikta sisteminin uygulanması,

lll. şehirciliğin önem kazanması

durumlarından hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu yaklaşımının sonuçlarındandır?

Soru 2


Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


- Konya Karatay Medresesi

- Niğde Alaaddin Camii

Yukarıdaki eserler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

Soru 4


Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerin Türk tarihindeki diğer beyliklerden en önemli farkları arasında;

I. Büyük Selçuklu Devleti'nin izni ile kurulmaları,

ll. imar faaliyetlerinde bulunmuş olmaları,

lll. Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunmaları

durumlarından hangileri gösterilebilir?

Soru 5


I. Artuklular

ll . Anadolu Selçukluları

lII. Danişmentliler

Yukarıdaki devletlerden hangileri eğitime önem vermiştir?

Soru 6


Aşağıdaki fikir adamlarından hangisi Anadolu Selçuklu Dönemi'nde yaşamamıştır?

Soru 7


Anadolu Selçuklu Devleti'nin denizcilik faaliyetlerine önem vermesi;

I. kervansarayların yapılması,

ll. liman şehirlerinin fethedilmesi,

lll. devletin uluslararası alanda etkinliğinin artması

gelişmelerinden hangilerine etki etmiştir?

Soru 8


Anadolu Selçukluları Dönemi'nde hoşgörüye dayanan bir siyaset izlendiğine;

I. Gayrimüslimlerin de şehirlerde oturmaları,

ll. Müslüman olmayanların ticaretle uğraşabilmeleri,

lll. toplumda her kesimin rahatça dini ibadetlerini yapabilmeleri

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 9


Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yapılan 1230 Yassı Çimen Savaşı ile Harzemşahlar Devleti'nin siyasi varlığına son verilmiştir.

Harzemşahlar Devleti'nin yıkılması;

I. Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasındaki tampon bir bölgenin ortadan kalkmasına,

ll. Moğollann Anadolu'ya girişlerinin kolaylaşmasına,

lll. Anadolu Türk siyasi birliğinin ikinci kez bozulmasına

gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

Soru 10


Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde görülen;

I. Haçlıların, Bizans'a destek vermesi,

ll. Hristiyanlara dini hoşgörü gösterilmesi,

lll. İslamiyet'in yayılmasına çalışılması

uygulamalardan hangileri ülke bütünlüğünün korunmasına zarar vermiştir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan Türk devletlerinden biri değildir?

Soru 12


"Gene gel! Gene gel! Her ne isen gene gel! Kafirsen, ateşe tapsan, puta tapsan, gene gel! Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel! " sözüyle hoşgörüsünü ve insanlık sevgisini yansıtan Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi ünlü düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


I. Bitki

ll. Çift başlı kartal

lll. Arslan

Yukarıdaki figür veya motiflerden hangileri Anadolu Selçukluları Dönemi'nde bastırılan paralarda kullanılmıştır?

Soru 14


Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu toprakları üzerinde birçok beylik kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü geçen beyliklerin ortak özellikleri arasında gösterilemez?

Soru 15


Anadolu'daki kervansaraylar daha çok aşağıdaki alanlardan hangisine hizmet etmiştir?

Soru 16


Bizans'ın Türkleri Anadolu' dan çıkarma politikası aşağıdaki hangi savaşın sonucunda sona ermiştir?

Soru 17


I. Mardin Hatuniye Medresesi

ll. Malabadi Köprüsü

lll. Kayseri Ulu Camii

Yukarıdaki eserlerden hangileri Artuklular Dönemine aittir?

Paylaş

Etiketler: