Türkiyedeki Volkanik Dağlar

Türkiyedeki Volkanik Dağlar Nedir?

Türkiyedeki Volkanik Dağlar

Ülkemizde bulunan dağlar hakkında bilgileri açıklayacağız. Türkiyedeki Volkanik Dağlar, Türkiyedeki volkanik dağlar Nedir?

Türkiyedeki Volkanik Dağlar Haritası

Karadeniz Bölgesi'nde Köroğlu ve Kaçkar dağları çevresinde, Akdeniz Bölgesi'nde Ceyhan, Hassa ve Göller Yöresi çevrelerinde yer yer volkanik arazi görülür.

Türkiye volkanik Dağlar

Türkiye'deki Bölgelere Göre Volkanik Dağlar

Volkanik dağlar, Yerin derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulmasına volkanizma denir. Türkiye'de aktif volkan yoktur. (Nemrut volkanı en son 1441 yılında faaliyet göstermiştir.) Ülkemizde volkanik dağların bölgelere göre dağılışı şöyledir:

Doğu Anadolu'daki Volkanik Dağlar

Van Gölü'nün kuzeyinde, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru Nemrut. Süphan, Tendürek ve Ağrı dağları yer alır. Ayrıca bölgenin kuzeydoğusunda volkanik araziler yaygındır.

İç Anadolu'daki Volkanik Dağlar

Bölgenin güney ve güneydoğusunda Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz, Erciyes dağları volkaniktir. Bu dağların çevresinde volkanik arazi yaygındır.

Güney Doğu Anadolu'daki volkanik dağlar

Bölgenin ortasında Karacadağ yer alır. Karacadağ, kalkan şeklindeki volkanlara örnektir.

Ege Bölgesi'ndeki volkanik dağlar

Ege Bölgesi Volkanik Dağlar

Türkiye'deki en genç volkanik arazi ve volkan konileri. Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında bulunmakladır.


Yorum Yaz