Türkiyenin Enleri Coğrafya

Türkiyenin Enleri Coğrafya

Türkiyenin Enleri Coğrafya

Türkiye'nin enleri coğrafya dersi içerisinde sizler için önemli gördüğümüz yerleri derledik;

Türkiye'nin;
En güney noktası 36 Kuzey paralelinden,
En kuzey noktası 42 Kuzey paralelinden,
En batı noktası 26 Doğu meridyeninden,
En doğu noktası 45 Doğu meridyeninden geçer.

Türkiye'nin;
En uzun kara sının Suriye,
En kısa kara sının Nahçıvan,
En işlek kara sının Bulgaristan,
En elverişsiz İran sınırı,
En uzun deniz sının Ege denizi sınırıdır.

Türkiye'de; İç ve Dış Kuvvetler
En fazla deprem, Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Güneydoğu fay hattı kuşağında olur.
En az deprem, Konya ovası, Taşeli platosu, Mardin eşiği ve Ergene havzasında olur.
En şiddetli ve zararlı deprem, tektonik depremdir.

Türkiye'de;
En verimli taşınmış toprak alüvyondur.
En fazla yıkanmış toprak laterittir.
En çok etkili olan dış kuvvet akarsulardır.

Türkiye'de;
En fazla heyelan Doğu Karadeniz'de görülür.
En az heyelan iç Anadolu'da görülür.
Türkiye'de rüzgarların en etkili olduğu bölge İç Anado­lu'dur.
Dalga aşındırması en fazla dik kıyılarda etkili olur.

Türkiye'de;
En fazla falez (yalıyar) Karadeniz kıyılarındadır.
En az heyelan İç Anadolu ve Güneydoğu'da görülür.
En çok derine aşındırma akarsu ağzındadır.
En önemli akarsu aşındırma şekli vadilerdir.
Denge profilini kazanan akarsuda;
Eğim en az, hız en az, enerji en az, denizden yükseklik en azdır.
Türkiye'de rüzgarların en etkili olduğu bölge İç Anado­lu'dur.
Dalga aşındırması en fazla dik kıyılarda etkili olur. Türkiye'de;
En fazla falez (yalıyar) Karadeniz kıyılarındadır.
Ege, Trakya ve Güneydoğu buzul şekillerinin görülmediği alanlardır.

Türkiye'de;
En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu da, en düşük sıcaklıklar Kuzeydoğudadır.

Türkiye'de;
En fazla yağış Doğu Karadeniz' de,
En az yağış Tuz gölü civarında,
En kurak Güneydoğu Anadolu' dur.

Türkiye'de;
En sık nüfuslu bölüm, Çatalca-Kocaeli bölümüdür.
En seyrek nüfuslu bölüm, Hakkari bölümüdür.
En hızlı nüfusu artan il, İstanbul'dur. (sürekli göç sebebi ile) En çok göç alan il, İstanbul'dur.
En çok göç veren iller, Artvin ve Rize'dir.

Türkiye'de;
En fazla göç veren bölge Karadeniz ve Doğu Anadolu' dur. En az göç veren bölge Marmara'dır.
En fazla nüfuslanmış bölge Marmara'dır.
En az nüfuslanmış bölge Güneydoğu Anadolu' dur.
En az nüfus artış hızı Karadeniz'dedir
En fazla kırsal nüfus oranı Karadeniz'dedir.


(0 değerlendirme)

Yorum Yaz