Soru

Türkler başka bir devletin hakimiyeti altında yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Buna göre Türklerle ilgili,

I. bağımsızlık anlayışının geliştiği,

II. toplumsal alanda eşitlik olduğu,

III. askeri yapının gelişmediği

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Türkler başka bir devletin hakimiyeti altında yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir. Buna göre Türklerle ilgili, I. bağımsızlık anlayışının geliştiği, II. toplumsal alanda eşitlik olduğu, III. askeri yapının gelişmediği yargılarından hangileri söylenebilir?

Türkler başka bir devletin hakimiyeti altında yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir. Buna göre Türklerle ilgili, I. bağımsızlık anlayışının geliştiği, II. toplumsal alanda eşitlik olduğu, III. askeri yapının gelişmediği yargılarından hangileri söylenebilir? Türkler başka bir devletin hakimiyeti altında yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir. Buna göre Türklerle ilgili, I. bağımsızlık anlayışının geliştiği, II. toplumsal alanda eşitlik olduğu, III. askeri yapının gelişmediği yargılarından hangileri söylenebilir?