Soru

Türkler tarih boyunca başta Gök Tanrı dini olmak üzere; Manihaizm, Budizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi birçok dine inanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Göçebe yaşam sürdürdüklerinin

B) Kut inancını benimsediklerinin

C) Dinsel hoşgörüye sahip olduklarının

D) Anadolu medeniyetlerinin etkisinde kaldıklarının

E) Kültür birikiminin yeterli olmadığının


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Türkler tarih boyunca başta Gök Tanrı dini olmak üzere; Manihaizm, Budizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi birçok dine inanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Türkler tarih boyunca başta Gök Tanrı dini olmak üzere; Manihaizm, Budizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi birçok dine inanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Türkler tarih boyunca başta Gök Tanrı dini olmak üzere; Manihaizm, Budizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi birçok dine inanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?