YKS-TYT Atomun Yapısı Test

YKS-TYT Atomun Yapısı Test

YKS-TYT Atomun Yapısı Test - çöz

YKS-TYT Atomun Yapısı Test soruları cevapları
YKS-TYT Atomun Yapısı Test

YKS-TYT Atomun Yapısı TestSoru 1


Fotoelektrik olayında metal yüzeyine gönderilen ışının frekansı artırılırsa,

I. Metalden kopan elektronların hızı artar.

ll. Kopan elektronların sayısı artar.

lll. İyonlaşma enerjisi artar.

sonuçlarından hangileri gerçekleşir?

Soru 2


Tek atomlu bir iyonun proton, nötron ve elektron sayıları verilirse,

I. İyonun yükü

ll. Atomun atom numarası

lll. Atomun hacmi

niceliklerinden hangileri bulunur?

Soru 3


Aşağıda verilen model çiftlerinden hangisi ışığın ikili doğasının tanımında kullanılır?

Soru 4


1,26 gram HNO3 bileşiği kaç molekül - gram dır? (H : 1 , N : 14, O : 16)

Soru 5


Bir hidrokarbondan 10 gram alınıp artansız olarak yakıldığında,

I. Oluşan CO2 nin normal koşullardaki hacmi

ll . Oluşan suyun kütlesi

lll. Harcanan oksijenin kütlesi

niceliklerinden hangileri tek başına verilirse hidrokarbonun kaba formülü bulunur? (H: 1, C: 12, O: 16)

Soru 6


C ve H den oluşan bir bileşiğin başlangıç kütlesi ve yakmak için harcanan O2 nin kütlesi biliniyor.

Buna göre,

I. Bileşiğin kaba formülü

ll . Oluşan CO2 nin normal koşullardaki hacmi

lll. Oluşan H2O nun kütlesi

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? (H: 1 , C: 12, O: 16)

Soru 7


I. Rutherford alfa parçacıkları deneyi ile protonların varlığını keşfetmiştir.

II. Bir atomun kütlesi protonların kütlesine eşittir.

III. Bir madde elektriği ilettiğinde kimliği değişir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 8


I. Televizyon dalgaları

ll. Röntgen ışınlarının oluşturduğu dalgalar

lll. Mikro dalgalar

Yukarıdaki dalgaların dalga boylarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 9


Avogadro sayısı kadar atom içeren X2O3 bileşiği 22 gram ise X in atom ağırlığı kaç g.mol-1 dir? (O: 16)

Soru 10


I. Max Planck'a göre ışımalar parçacık özelliği gösterir.

ll. Albert Einstan'a göre ışık hızı ile hareket eden ışımalar fotonlar (kuantum) olarak adlandırılır.

lll. Huygens ve Young'a göre ışık dalga hareketi yapar.

Elektromanyetik ışımalar ile ilgili yukarıda verilen bilim insaniarına ait görüşlerden hangileri doğru olarak verilmiştir?

Soru 11


Eşit sayıda atom içeren O3 ve H2O molekülleri için,

I. Molekül sayıları

ll. Mol sayıları

lll. Kütleleri

niceliklerinden hangileri aynıdır? (H: 1, O: 16)

Soru 12


CO ile O2 den oluşan 2 mol karışım 58 gramdır. Gazlar reaksiyona girerek COoluşturmaktadır.

Buna göre, en fazla kaç mol CO2 elde edilir? (C: 12, O: 16)

Soru 13


Yakıldığında 0,5 mol CO2 ve 0,6 mol H2O veren hidrokarbonun yanması için kaç mol oksijen gazı harcanmıştır?

Soru 14


Uyarılmış haldeki elektron ile ilgili,

I. Enerji temel haldekinden azdır.

II. Temel hale göre daha kararsızdır.

III. Temel hale dönerken ışın yayınlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

Paylaş

YKS-TYT Atomun Yapısı Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

büşküb çalı
Doğru: 14
100 Puan
Beyza7937
Doğru: 10
71.4 Puan
hilalkurt
Doğru: 9
64.2 Puan
Evin Vural
Doğru: 6
42.8 Puan
Zehra Uluay
Doğru: 6
42.8 Puan