Felsefenin Alanı Test

Felsefenin Alanı Test çöz. TYT AYT YKS Felsefe Testleri kategorisi Felsefenin Alanı Test çöz.Felsefenin Alanı Test çöz. TYT AYT YKS Felsefe Testleri kategorisi Felsefenin Alanı Test çöz. Felsefenin Alanı Test online çöz

Felsefenin Alanı Test Çöz

Felsefenin Alanı Test çöz. TYT AYT YKS Felsefe Testleri kategorisi Felsefenin Alanı Test çöz. Felsefenin Alanı Test çöz

Online Felsefenin Alanı Test Soruları çöz

Soru 1


Varlığın özünü araştıran Thales, Nil deltasını ve onun Mısır medeniyetine etkisini gezip gördükten sonra, varlık probleminin çözümü olarak varlığın özü sudur demiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2


Felsefe, belli bir toplumun değil, bütün toplumların ortak malıdır. Farabi'ye göre Yunanlılar, felsefeyi ortaya çıkaran bir medeniyet değil, sadece felsefe geleneğinin bir halkasıdır. Nitekim ona göre felsefe, önce Irak halkı olan Kaideliler arasında ortaya çıkmış, onlardan Mısır'a daha sonra ise Yunanlılara geçmiş ve diğer toplumların katkılarıyla da günümüze kadar ulaşmıştır.

Parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangi· sine ulaşılabilir?

Soru 3


Filozof, yaşamın anlamını bulmaya ve anlamaya çalışan kimsedir. Felsefenin amacı da yalnızca bilgi elde etmek ve bilgi vermek değil, aynı zamanda doğru davranışlarda bulunmayı sağlamak, kötü durumlara göğüs germeyi bilmek, akıllıca davranmak, kendisine egemen olmaktır. Filozof, herhangi bir şeye ve kimseye; ortaya çıktığı zaman ve yere göre değişmeyen mutlak doğru bilgileri bulduğunu düşünerek mutluluk duyan kimse değildir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Felsefenin amacı, varlık hakkında daha köklü ve daha birleştirilmiş bilgiler vermektir. Kısaca; çeşitli bilimlerin sunmuş olduğu verilere dayanarak, daha genel sonuçlara ulaşmaya çalışmak, varlığı idare eden temel prensipleri bulmak ve onun taşıdığı anlamı ortaya koyabilmektir.

Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından değildir?

Soru 5


Sokrates, gerçek bilginin doğuştan var olduğunu, Sofistler gerçek bilginin asla bilinemeyeceğini, Empirist düşünürler ise bilginin deneyimlerle oluştuğunu söylemiş.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 6


Felsefenin sorularını filozof sorar. Filozof ile diğer insanların soru sorma biçimi arasında farklılık vardır. Diğer insanların soruları başkalarına yöneliktir. Fakat filozofun soruları genellikle kendisine yöneliktir. Bir filozof başkasına soru sormuş olsa da, bu soru filozofun kendi kendine sorduğu bir sorunun dışa yansımasıdır. Bir felsefe sorusunu kendisine sormayan, aslında felsefe yapıyor sayılmaz. Çünkü, felsefede herkes ulaştığı noktaya kendi sorularıyla ulaşır.

Bu parçada felsefenin daha cok hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

Soru 7


Felsefenin ulaşmak istediği bilgi, varlığın belirli bir özelliği ile ilgili değildir. Felsefenin amacı bütün varlığı inceleme olduğundan, tümel hükümlere ulaşmak için akıl yürütmeler yapar.

Yukarıdaki parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?

Soru 8


Felsefenin görevi, belli bir dünya görüşünün kendi başına doğru olduğunu savunmak değil, yaşamın belli alanlarında ne gibi somut değişikliklere yol açtığını göstermektir. Önemli olan görüşlerin uygulanabilmesi ve problemleri çözebilmesidir.

Bu parçada anlatılmak istenen görüş, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Platon, yaşlılık döneminde yazdığı "Kanunlar (Nomoi)" adlı eserinde yöneticilerin sınırsız yetkilerle donatılması gerektiği fikrinden vazgeçmiş ve yöneticilerin yetkilerinin kanunlarla sınırlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü; mükemmel bir devlet için adalet unsuru şarttır.

Buradan çıkarılacak sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Nietzsche'nin çağında gördüğü problemler ve bunları işleyiş tarzı bakımından felsefe tarihinde ayrı bir yeri vardır. O, çağın gidişindeki sorunlu yönü görmüş ve bu durumun geçmişle olan ilgisini kurarak, nedenlerine ilişkin doğru çözümlemeler yapmıştır. Böylece insanın önünde duran tehlikelere karşı isabetli saptamalarda bulunmuş ve toplumu yönlendirmiştir.

Buna göre Nietzsche için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 11


Felsefe herkesi ilgilendirir. Ahlak, varlık, bilgi, din, sanat ile ilgili problemler soyut görünse de, her an iç içe olduğumuz ve bize ait olan problemlerdir. Bu nedenle, felsefe herkesle ve yaşamla ilgilidir.

Bu görüşten, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 12


Felsefe, insanların nasıl düşündüğünü ve nesneleri nasıl bildiğini araştırırken aklı, bir veri olarak kabul ediyordu. Freud ise aklın yanında önemli etkiye sahip bir kaynağa dikkat çekti. Freud'a göre bilinçaltı, bireylerin farkında olmadığı ama davranışların büyük bir kısmını belirleyen zihinsel süreçlerin alanıdır. Bunlar da bireyin akılcı olmasını engellemektedir.

Freud, aşağıdakilerden hangisini açıklamaya çalışmıştır?

Paylaş

Etiketler: