YKS-TYT Fiiller Test

YKS-TYT Fiiller Test

YKS-TYT Fiiller Test - çöz

YKS-TYT Fiiller Test soruları cevapları
YKS-TYT Fiiller Test

YKS-TYT Fiiller TestSoru 1


Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller, kılış fiilleri (vermek, boyamak, dökmek... gibi), durum fiilleri (uzanmak, oturmak, durmak... gibi), oluş fiilleri (kısalmak, morarmak, uzamak... gibi) diye adlandırılır.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda sözü edilen fiillerin tümü örneklendirilmektedir?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber kipiyle hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiillere örnek gösterilebilir?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen -mış, -muş eki cümleye "başkasından duyulma, aktarılma" anlamı katmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?

Soru 5


Aşağıdakilerin hangisinde yapılmakta olan iş bildirilmektedir?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, gelecek zaman kipi anlamında kullanılmamıştır?

Soru 7


Sanma bir gün geçer bu karanlıklar

Gecenin ardmda yine gece var

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim

Bu dizelerde kaç tane çekimli fiil vardır?

Soru 8


Aşağıdaki dizelerin hangisinde, istek kipiyle çekimlenmiş bir yüklem vardır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?

Soru 11


Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş fiil vardır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerln hangisinde eylemin gerçekleşme ve söylenme zamanı aynıdır?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

Paylaş

YKS-TYT Fiiller Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Betül Tncl
Doğru: 13
100 Puan
asyanur
Doğru: 13
100 Puan
Azra Önem
Doğru: 12
92.3 Puan
Nursami
Doğru: 12
92.3 Puan
Musa Hindioğlu
Doğru: 12
92.3 Puan
YKS TYT Türkçe Testleri